Đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên và trao thưởng sinh viên đạt thành tích học tốt, rèn tốt học kỳ I, năm học 2022-2023 (17/04/2023)

Ngày 15/4/2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức chương trình “Đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên năm học 2022-2023” và trao thưởng cho sinh viên đạt thành tích học tốt, rèn tốt học kỳ 1, năm học 2022-2023, tại sảnh nhà H khu A.

[17/4/2023]

Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường năm học 2020-2021 (25/03/2021)Ngày 25/03/2021, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức chương trình “Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường năm học 2020-2021” tại sảnh nhà H khu A.
[25/03/2021]

Đối thoại với Sinh viên (30/06/2020)

  Ngày 30/6/2020, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã long trọng tổ chức Đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với Sinh viên năm học 2019 - 2020

[30/6/2020]

Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm học 2018-2019 (27/11/2018)

 Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức buổi Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên. [28/11/2018]

(26/03/2014)

 Ngày 25/03/2014 Đảng ủy, BGH nhà trường ĐHXD Miền Tây phát động trong toàn trường tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ "vì người nghèo" năm 2014 đến toàn thể Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên, Hội cựu chiến binh, cán bộ viên chức hưởng ứng ủng hộ Quỹ.

(29/11/2013)


Sinh viên ĐHXD Miền Tây nhận học bổng Phạm Hùng
Ngày 01/12/2013 hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long khen tặng sinh viên đạt thành tích học tốt, rèn tốt, vượt khó học tập năm học 2012-2013.
Đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên - hoạt động thường niên của trường ĐHXD Miền Tây (10/11/2013)


Diễn ra vào lúc 19h ngày 12 tháng 11 năm 2013 thực hiện kế hoạch số 318/KH-ĐHXDMT ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên năm học 2013-2014. 


1

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn