Đáp án kỳ thi KTHP HKI năm học 2018-2019

Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
 Anh văn chuyên ngành Giao thông 549 02/01/2019
 Anh văn chuyên ngành Giao thông 650 02/01/2019
 Cấp thoát nước công trình 02/01/2019
 Cấu tạo Kiến trúc 2 02/01/2019
 Chuẩn mực kế toán 02/01/2019
 Địa chất thủy văn 02/01/2019
 Đường đô thị và tổ chức giao thông 02/01/2019
 Hình học họa hình 02/01/2019
 Kinh tế cơ sở 02/01/2019
 Kinh tế vi mô 02/01/2019
 Kinh tế Xây dựng 02/01/2019
 Lịch sử kiến trúc và phát triển đô thị 02/01/2019
 Anh văn chuyên ngành Kiến trúc 563 02/01/2019
 Anh văn chuyên ngành Kiến trúc 648 02/01/2019
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp 02/01/2019
 Thủy lực 1 02/01/2019
 Đường lối Cách mạng của ĐCSVN 03/01/2019
 Hóa kỹ thuật môi trường 1 03/01/2019
 Kết cấu gạch đá  03/01/2019
 Nhiệt kỹ thuật xây dựng 03/01/2019
 Thị trường bất động sản 03/01/2019
 Toán 2 03/01/2019
 Vật liệu kiến trúc và thiết kế đô thị 03/01/2019
 Kỹ thuật thi công 2 03/01/2019
 Điện kỹ thuật xây dựng 04/01/2019
 Điện kỹ thuật xây dựng (ca 2) 04/01/2019
 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 1 04/01/2019
 Địa chính và đăng ký đất đai 04/01/2019
 Cấu tạo kiến trúc 04/01/2019
 Cơ học đất 04/01/2019
 Cơ sở văn hóa Việt Nam 04/01/2019
 Đường trên nền đất yếu 04/01/2019
 Hóa đại cương 04/01/2019
 Kết cấu công trình 1 04/01/2019
 Kế toán tài chính 1 04/01/2019
 Không gian nhịp lớn 04/01/2019
 Mạng lưới cấp nước 04/01/2019
 Marketing căn bản 04/01/2019
 Quản lý dự án xây dựng 04/01/2019
 Tin học chuyên ngành KT1 04/01/2019
 Tin học ứng dụng 04/01/2019
 Kỹ thuật thi công 1 07/01/2019
 Lý thuyết quy hoạch đô thị 07/01/2019
 Sức bền vật liệu 07/01/2019
 Vật lý Kiến trúc 1 07/01/2019
 Kết cấu thép 2 07/01/2019
 Kiến trúc nhiệt đới 07/01/2019
 NLCB của Mac - Lê nin 1 07/01/2019
 Quản lý Xây dựng Công trình đô thị 07/01/2019
 Quy hoạch chiến lược 07/01/2019
 Thiết kê đường ô tô 1 07/01/2019
 Thuế 07/01/2019
 Tối ưu hóa và Quy hoạch tuyến tính 07/01/2019
 Xử lý cấp nước 07/01/2019
 Kinh tế ngành nước 04/01/2019
 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình (ngành Kiến trúc) 08/01/2019
 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong công trình (ngành Cấp thoát nước) 08/01/2019
 Xử lý cấp nước 07/01/2019
 Cơ học kết cấu 1 08/01/2019
 Kiến trúc nhập môn 08/01/2019
 Luật tài nguyên nước 08/01/2019
 Môi trường trong xây dựng 08/01/2019
 Nên móng công trình 08/01/2019
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 08/01/2019
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở 08/01/2019
 Quản lý thông tin và dữ liệu 08/01/2019  
 Quản trị học 08/01/2019
 Quá trình công nghệ môi trường 1 08/01/2019
 Sinh thái học và bảo vệ môi trường 08/01/2019
 Tài chính tiền tệ 08/01/2019
 Nhà cao tầng 10/01/2019
 Pháp luật đại cương 10/01/2019
 Tổ chức thi công 10/01/2019
 Trắc đạt xây dựng 10/01/2019
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10/01/2019
 Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường 11/01/2019
 Địa chất công trình 11/01/2019
 Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa 11/01/2019
 Luật xây dựng 11/01/2019
 Quản lý quy hoạch đô thị 11/01/2019
 Sức bền vật liệu 2 11/01/2019
 Tài chính đô thị 11/01/2019
 Thủy lực 2 11/01/2019
 Thủy văn 11/01/2019
 Vật liệu nước 11/01/2019
 Vật lý đại cương 11/01/2019
 Sức bền vật liệu 2 11/01/2019
 Kết cấu BTCT 1 14/01/2019
 Quản lý chất thải rắn 14/01/2019
 Quản lý Hệ thống Hạ tầng Kỹ thuật 1 14/01/2019
 Thiết kế và thi công cầu BTCT 1 14/01/2019
 Toán 1 14/01/2019
 Toán 3 14/01/2019
 Cơ lý thuyết (ĐHCQ) 15/01/2019
 Cơ lý thuyết (ĐHLT) 15/01/2019
 Vật liệu xây dựng 15/01/2019
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 16/01/2019
 Cơ kết cấu 2 16/01/2019
 Kết cấu thép 1 16/01/2019
 Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo văn bản 16/01/2019
 Máy xây dựng 16/01/2019
 Thiết kế cầu thép 16/01/2019
 Động lực học 18/01/2019
 Phương pháp số 18/01/2019

31/8/2018

Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Cao đẳng
 Anh văn chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường 572 03/01/2019
 Anh văn chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường 637 03/01/2019
 Anh văn chuyên ngành Giao thông 234 03/01/2019
 Cơ học đất - nền móng 03/01/2019
 Dự toán (ngành Xây dựng) 07/01/2019
 Dự toán (ngành Cấp thoát nước) 07/01/2019
 Kết cấu thép 14/01/2019
 Kỹ thuật thi công 14/01/2019


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn