Đáp án kỳ thi KTHP HKI năm học 2018-2019

Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
Anh văn chuyên ngành Giao thông 549 02/01/2019
Anh văn chuyên ngành Giao thông 650 02/01/2019
Cấp thoát nước công trình 02/01/2019
Cấu tạo Kiến trúc 2 02/01/2019
 Chuẩn mực kế toán 02/01/2019
 Địa chất thủy văn 02/01/2019
 Đường đô thị và tổ chức giao thông 02/01/2019
 Hình học họa hình 02/01/2019
 Kinh tế cơ sở 02/01/2019
 Kinh tế vi mô 02/01/2019
 Kinh tế Xây dựng 02/01/2019
 Lịch sử kiến trúc và phát triển đô thị 02/01/2019
 Anh văn chuyên ngành Kiến trúc 563 02/01/2019
  Anh văn chuyên ngành Kiến trúc 648 02/01/2019
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp 02/01/2019
 Thủy lực 1 02/01/2019
 Đường lối Cách mạng của ĐCSVN 03/01/2019
 Hóa kỹ thuật môi trường 1 03/01/2019
 Kết cấu gạch đá  03/01/2019
 Nhiệt kỹ thuật xây dựng 03/01/2019
 Thị trường bất động sản 03/01/2019
 Toán 2 03/01/2019
  Vật liệu kiến trúc và thiết kế đô thị 03/01/2019
  Địa chính và đăng ký đất đai 04/01/2019
 Cấu tạo kiến trúc 04/01/2019
 Cơ học đất 04/01/2019
 Cơ sở văn hóa Việt Nam 04/01/2019
 Đường trên nền đất yếu 04/01/2019
 Hóa đại cương 04/01/2019
 Kết cấu công trình 1 04/01/2019
 Kế toán tài chính 1 04/01/2019
 Không gian nhịp lớn 04/01/2019
 Mạng lưới cấp nước 04/01/2019
 Marketing căn bản 04/01/2019
 Quản lý dự án xây dựng 04/01/2019
 Tin học chuyên ngành KT1 04/01/2019
 Tin học ứng dụng 04/01/2019
 Kỹ thuật thi công 1 07/01/2019
 Lý thuyết quy hoạch đô thị 07/01/2019
 Sức bền vật liệu 07/01/2019
 Vật lý Kiến trúc 1 07/01/2019
 Kết cấu thép 2 07/01/2019
 Kiến trúc nhiệt đới 07/01/2019
 NLCB của Mac - Lê nin 1 07/01/2019
 Quản lý Xây dựng Công trình đô thị 07/01/2019
 Quy hoạch chiến lược 07/01/2019
 Thiết kê đường ô tô 1 07/01/2019
 Thuế 07/01/2019
 Tối ưu hóa và Quy hoạch tuyến tính 07/01/2019
 Xử lý cấp nước 07/01/2019
 Cơ học kết cấu 1 08/01/2019
 Kiến trúc nhập môn 08/01/2019
 Luật tài nguyên nước 08/01/2019
 Môi trường trong xây dựng 08/01/2019
 Nên móng công trình 08/01/2019
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 08/01/2019
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở 08/01/2019
 Quản lý thông tin và dữ liệu 08/01/2019  
 Quản trị học 08/01/2019
 Quá trình công nghệ môi trường 1 08/01/2019
 Sinh thái học và bảo vệ môi trường 08/01/2019
 Tài chính tiền tệ 08/01/2019
 Nhà cao tầng 10/01/2019
 Pháp luật đại cương 10/01/2019
 Tổ chức thi công 10/01/2019
 Trắc đạt xây dựng 10/01/2019
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10/01/2019
 Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường 11/01/2019
 Địa chất công trình 11/01/2019
 Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa 11/01/2019
 Luật xây dựng 11/01/2019
 Quản lý quy hoạch đô thị 11/01/2019
 Sức bền vật liệu 2 11/01/2019
 Tài chính đô thị 11/01/2019
 Thủy lực 2 11/01/2019
 Thủy văn 11/01/2019
 Vật liệu nước 11/01/2019
 Vật lý đại cương 11/01/2019

31/8/2018

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn