Văn bản của Trường

  Quy định
 Trích yếu  Tải về
 109/QĐ-ĐHXDMT Quy định đảm bảo chất lượng Ban hành Quy định đảm bảo chất lượng Trường ĐHXD Miền Tây - 29/4/2020  4.7MB
 537/QĐ-ĐHXDMT Quy định tổ chức thi kết thúc học phần Ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần Trường ĐHXD Miền Tây - 20/12/2018  4.8MB
349/QĐ-ĐHXDMT  Quy định Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần Ban hành Quy định về Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần Trường ĐHXD Miền Tây - 21/9/2015  2.6MB
 351/QĐ-ĐHXDMT Quy định công tác học vụ theo tín chỉ Quy định công tác học vụ theo tín chỉ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 9/9/2016  5.6MB
456/QĐ-ĐHXDMT Quy định chế độ công tác Giáo viên, Giảng viên  Chế độ công tác giáo viên, giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây ban hành ngày 11/11/2016  5.7MB
 50 /QĐ-ĐHXDMT Quy định thời gian ra, vào tiết giảng Ban hành kèm theo QĐ số 50 /QĐ-ĐHXDMT ngày 27/01/2015   link
194/QĐ-ĐHXDMT Quy định tạm thời thực hiện đồ án tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy Ban hành kèm theo quyết định số 194/QĐ-ĐHXDMT ngày 17/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây   link   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn