Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đáp án kỳ thi KTHP HKI năm học 2017-2018
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại học
Cơ học kết cấu 1 2/1
Đường đô thị & Tổ chức thi công 2/1
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2 2/1
Hệ thống kỹ thuật công trình 2/1
Kết cấu BTCT 1 2/1
Luật xây dựng 2/1
Nguyên lý TK Kiến trúc Công nghiệp 2/1
Nguyên lý TK Kiến trúc Nhà ở 2/1
Những NLCB Mac Lenin 1 2/1
Sức bền vật liệu 1 2/1
Thiết kế hình học đường Oto 2/1
Đường lối CM ĐCSVN 2/1
Cấp thoát nước và VSMT Nông thôn 3/1
Hình học họa hình 3/1
Kiến trúc nhiệt đới 3/1
Kinh tế ngành nước 3/1
Kinh tế xây dựng 3/1
Lịch sử Kiến trúc & Phát triển đô thị 3/1
Máy xây dựng 3/1
Quy hoạch bảo tồn di sản đô thị 3/1
Tài chính tiền tệ 3/1
Thủy lực 1 3/1
Toán kỹ thuật 2 3/1
Vật lý kiến trúc 1 3/1
AVCN Kiến trúc (487) 4/1
AVCN Kiến trúc (360) 4/1
Kiến trúc đương đại nước ngoài 4/1
Nền móng công trình 4/1
Nguyên lý kiến trúc DD&CN 4/1
Quản lý Quy hoạch đô thị 4/1
Thiết kế và Thi công cầu BTCT 1 4/1
Thị trường BĐS 4/1
Tổ chức thi công 4/1
Vật liệu nước 4/1
Địa chất công trình 5/1
Địa chất thủy văn 5/1
Đường trên nền đất yếu 5/1
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 1 5/1
Kết cấu công trình 1 5/1
Kết cấu thép 1 5/1
Kết cầu thép 2 5/1
Kiến trúc nhập môn 5/1
Kinh tế vi mô 5/1
Mạng lưới cấp nước 5/1
Nguyên lý thiết kế kiến trúc 5/1
Nguyên lý TK công trình công cộng 5/1
Quản lý Hệ thống HTKT 1 5/1
Vật lý 1 5/1
Cấu tạo kiến trúc 2 6/1
Cấu tạo kiến trúc 6/1
Kỹ thuật thi công 2 6/1
Cơ học kết cấu 2 8/1
Kinh tế Cơ sở 8/1
Kỹ thuật thi công 1 8/1
Pháp luật đại cương 8/1
Thi công 8/1
Thủy lực công trình 8/1
Tự động hóa Hệ thống CTN 8/1
Tư tưởng HCM 8/1
Phương pháp số 10/1
Toán 1 10/1
Toán 3 10/1
Vật liệu Xây dựng 10/1
Xã hội học đô thị 10/1
Bảo tồn Trùng tu Công trình kiến trúc 10/1
Kết cấu gạch đá gỗ 10/1
Thiết kế đường Ô tô 1 10/1
Trắc địa Xây dựng 10/1
Anh văn chuyên ngành GT (350) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (472) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (360) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (487) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (365) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (471) 11/1
Anh văn chuyên ngành Kiến trúc (572) 11/1
Cơ Lý thuyết 11/1
Địa lý Kinh tế & Dân cư 11/1
Lịch sử Kiến trúc Việt Nam & Phương Đông 11/1
Môi trường trong Xây dựng 11/1
Nhà cao tầng 11/1
Quản lý dự án Xây dựng 11/1
Sinh thái học & BVMT 11/1
Xử lý nước thải 11/1
Điện kỹ thuật 12/1
Hóa đại cương 12/1
Marketing 12/1
Sức bền vật liệu 2 12/1
Vật liệu KT & Thiết kế đô thị 12/1
Các lớp Cao đẳng
Đường lối CM ĐCSVN 2/1
Kỹ thuật thi công 2/1
Nguyên lý TK công trình Công nghiệp 2/1
AVCN (CTN &MT) 3/1
Cơ học đất - Nền móng 3/1
Cơ học đất (Giao thông) 3/1
Vật lý kiến trúc 1 3/1
Điện kỹ thuật XD 4/1
Sinh thái học & MT 4/1
Cấp thoát nước công trình 5/1
Kết cấu thép 5/1
Trắc địa 5/1
Cơ học Kết cấu 8/1
Dự toán ngành nước 8/1
Dự toán ngành Xây dựng 8/1
Xử lý nước cấp 10/1
Công trình thu - Trạm bơm 10/1
Kinh tế xây dựng 10/1
Thủy lực - Thủy văn 10/1
Xử lý nước thải 10/1
Máy xây dựng 11/1
Quản lý chất thải rắn (KN) 11/1
Cấu tạo kiến trúc 12/1
Thiết kế kiến trúc 12/1
Tư tưởng HCM 12/1
Hóa vi sinh 12/1
     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 94

Số lượt truy cập: 4714847


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com