Đáp án kỳ thi KTHP HKI năm học 2017-2018
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại học
Cơ học kết cấu 1 2/1
Đường đô thị & Tổ chức thi công 2/1
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2 2/1
Hệ thống kỹ thuật công trình 2/1
Kết cấu BTCT 1 2/1
Luật xây dựng 2/1
Nguyên lý TK Kiến trúc Công nghiệp 2/1
Nguyên lý TK Kiến trúc Nhà ở 2/1
Những NLCB Mac Lenin 1 2/1
Sức bền vật liệu 1 2/1
Thiết kế hình học đường Oto 2/1
Đường lối CM ĐCSVN 2/1
Cấp thoát nước và VSMT Nông thôn 3/1
Hình học họa hình 3/1
Kiến trúc nhiệt đới 3/1
Kinh tế ngành nước 3/1
Kinh tế xây dựng 3/1
Lịch sử Kiến trúc & Phát triển đô thị 3/1
Máy xây dựng 3/1
Quy hoạch bảo tồn di sản đô thị 3/1
Tài chính tiền tệ 3/1
Thủy lực 1 3/1
Toán kỹ thuật 2 3/1
Vật lý kiến trúc 1 3/1
AVCN Kiến trúc (487) 4/1
AVCN Kiến trúc (360) 4/1
Kiến trúc đương đại nước ngoài 4/1
Nền móng công trình 4/1
Nguyên lý kiến trúc DD&CN 4/1
Quản lý Quy hoạch đô thị 4/1
Thiết kế và Thi công cầu BTCT 1 4/1
Thị trường BĐS 4/1
Tổ chức thi công 4/1
Vật liệu nước 4/1
Địa chất công trình 5/1
Địa chất thủy văn 5/1
Đường trên nền đất yếu 5/1
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 1 5/1
Kết cấu công trình 1 5/1
Kết cấu thép 1 5/1
Kết cầu thép 2 5/1
Kiến trúc nhập môn 5/1
Kinh tế vi mô 5/1
Mạng lưới cấp nước 5/1
Nguyên lý thiết kế kiến trúc 5/1
Nguyên lý TK công trình công cộng 5/1
Quản lý Hệ thống HTKT 1 5/1
Vật lý 1 5/1
Cấu tạo kiến trúc 2 6/1
Cấu tạo kiến trúc 6/1
Kỹ thuật thi công 2 6/1
 Cơ học đất  6/1  
Cơ học kết cấu 2 8/1
Kinh tế Cơ sở 8/1
Kỹ thuật thi công 1 8/1
Pháp luật đại cương 8/1
Thi công 8/1
Thủy lực công trình 8/1
Tự động hóa Hệ thống CTN 8/1
Tư tưởng HCM 8/1
Phương pháp số 10/1
Toán 1 10/1
Toán 3 10/1
Vật liệu Xây dựng 10/1
Xã hội học đô thị 10/1
Bảo tồn Trùng tu Công trình kiến trúc 10/1
Kết cấu gạch đá gỗ 10/1
Thiết kế đường Ô tô 1 10/1
Trắc địa Xây dựng 10/1
Anh văn chuyên ngành GT (350) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (472) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (360) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (487) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (365) 11/1
Anh văn chuyên ngành GT (471) 11/1
Anh văn chuyên ngành Kiến trúc (572) 11/1
Cơ Lý thuyết 11/1
Địa lý Kinh tế & Dân cư 11/1
Lịch sử Kiến trúc Việt Nam & Phương Đông 11/1
Môi trường trong Xây dựng 11/1
Nhà cao tầng 11/1
Quản lý dự án Xây dựng 11/1
Sinh thái học & BVMT 11/1
Xử lý nước thải 11/1
Điện kỹ thuật 12/1
Hóa đại cương 12/1
Marketing 12/1
Sức bền vật liệu 2 12/1
Vật liệu KT & Thiết kế đô thị 12/1
Các lớp Cao đẳng
Đường lối CM ĐCSVN 2/1
Kỹ thuật thi công 2/1
Nguyên lý TK công trình Công nghiệp 2/1
AVCN (CTN &MT) 3/1
Cơ học đất - Nền móng 3/1
Cơ học đất (Giao thông) 3/1
Vật lý kiến trúc 1 3/1
Điện kỹ thuật XD 4/1
Sinh thái học & MT 4/1
Cấp thoát nước công trình 5/1
Kết cấu thép 5/1
Trắc địa 5/1
Cơ học Kết cấu 8/1
Dự toán ngành nước 8/1
Dự toán ngành Xây dựng 8/1
Xử lý nước cấp 10/1
Công trình thu - Trạm bơm 10/1
Kinh tế xây dựng 10/1
Thủy lực - Thủy văn 10/1
Xử lý nước thải 10/1
Máy xây dựng 11/1
Quản lý chất thải rắn (KN) 11/1
Cấu tạo kiến trúc 12/1
Thiết kế kiến trúc 12/1
Tư tưởng HCM 12/1
Hóa vi sinh 12/1


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn