Đáp án thi Kết thúc học phần HK 3 2017-2018
Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
Anh văn chuyên ngành 581 27/8/2018
Anh văn chuyên ngành 634 27/8/2018
Bản đồ địa chính và Đăng ký đất đai 27/8/2018
Cấp thoát nước công trình 27/8/2018
 Cấp thoát nước 27/8/2018
 Cấu tạo kiến trúc 27/8/2018
 Cơ học đất 27/8/2018
 Cơ học kết cấu 1 27/8/2018
 Cấp thoát nước và VSMTNT 27/8/2018
 Địa chất công trình 27/8/2018
 Điện kỹ thuật xây dựng 27/8/2018
 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 27/8/2018
 Lịch sử kiến trúc phương Tây 27/8/2018
 Lịch sử kiến trúc Việt Nam và phương Đông 27/8/2018
 Nguyên lý kiến trúc dân dụng và công nghiệp 27/8/2018
 Nhà cao tầng 27/8/2018
 Thủy lực công trình 27/8/2018
 Tin học chuyên ngành kiến trúc 2 27/8/2018
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/8/2018
 Hóa đại cương 28/8/2018
 Kết cấu BTCT 1 28/8/2018
 Kết cấu BTCT 2 28/8/2018
  Kết cấu công trình 1 28/8/2018
  Kết cấu công trình 2 28/8/2018
 Không gian khán phòng 28/8/2018
 Kinh tế xây dựng 28/8/2018
 Nền móng công trình 28/8/2018
 Quản lý dự án 28/8/2018
 Toán 2 28/8/2018 
 Toán 3 28/8/2018
 Vật liệu xây dựng 28/8/2018
 Vật lý đại cương 28/8/2018
 Vật lý kiến trúc 1 28/8/2018
 Vật lý kiến trúc 2 28/8/2018
 Vẽ kỹ thuật 28/8/2018
 Xã hội học đô thị 28/8/2018
 Động lực học công trình 29/8/2018
 Kết cấu thép 1 29/8/2018
 Không gian nhịp lớn 29/8/2018
 Không gian trưng bày 29/8/2018
 Những NLCB của Mác - Lênin 2 29/8/2018
 Quản lý thông tin và dữ liệu 29/8/2018
 Toán 1 29/8/2018
 Tổ chức thi công 29/8/2018
 Trắc đạc xây dựng 29/8/2018
 Cơ lý thuyết 30/8/2018
 Cơ học kết cấu 2 30/8/2018
 Kết cấu gạch - đá 30/8/2018
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 30/8/2018
 Kiến trúc nhập môn 30/8/2018
 Những NLCB của Mác - Lênin 1 30/8/2018
 Phương pháp số 30/8/2018
 Sức bền vật liệu 1 30/8/2018
 Cơ lý thuyết (ĐHLT) 30/8/2018
 Kết cấu thép 2 31/8/2018
 Sức bền vật liệu 2 31/8/2018
 Trình độ Cao đẳng
 Kết cấu BTCT 27/8/2018
 Cơ học đất - Nền móng 28/8/2018
 Cơ kết cấu 29/8/2018
  Cấp thoát nước và môi trường 29/8/2018
 Sức bền vật liệu 30/8/2018

31/8/2018


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn