Đáp án - Thang điểm thi kết thúc học phần HK2, năm học 2017-2018
Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
 Sức bền vật liệu 2 25/5
 Tổ chức thi công 25/5
 Cấp thoát nước & VSMTNT 26/5
 Quản lý dự án xây dựng 26/5
 Thiết kế đường cao tốc 26/5
 Vật lý 2 26/5
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 27/5
 Đường đô thị & TCGT 27/5
 Kỹ thuật thi công 2 27/5
 Tin học ứng dụng 27/5
 Toán 3 27/5
 Cơ sở Văn hoá Việt Nam 04/6
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 04/6
 Giao thông đô thị 04/6
 Kết cấu công trình 2 04/6
 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 04/6
 Pháp luật trong xây dựng 04/6
 Quản lý công trình ngầm đô thị 04/6
 Sức bền vật liệu 1 04/6
 Thiết kế đường ô tô 2 04/6
 Trắc địa 04/6
 Xã hội học đô thị 04/6
 Cơ học đất 05/6
 Kinh tế giao thông vận tải 05/6
 Không gian khán phòng 05/6
 Mạng lưới thoát nước (1) 05/6
 Mạng lưới thoát nước (2) 05/6
 Quản lý dự án 05/6
 Thị trường bất động sản 05/6
 Vật liệu kiến trúc và thiết kế đô thị 05/6
 Xã hội học đô thị 05/6
 Động lực học công trình 06/6
 Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa 06/6
 Lý thuyết Quy hoạch đô thị 06/6
 Phân tích kiến trúc 06/6
 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 06/6
 Toán 2 06/6
 Thiết kế hình học đường ô tô 06/6
 Anh văn CN Cấp nước (đề 139) 07/6
 Anh văn CN Cấp nước (đề 216) 07/6
 Anh văn CN Đô thị (đề 137) 07/6
 Anh văn CN Đô thị (đề 214) 07/6
 Anh văn CN Giao thông (đề 138) 07/6
 Anh văn CN Giao thông (đề 215) 07/6
 Anh văn CN Xây dựng (đề 584) 07/6
 Anh văn CN Xây dựng (đề 637) 07/6
 Bê tông cốt thép 2 07/6
 Hệ thống thông tin địa lý 07/6
 Kết cấu gạch đá 07/6
 Pháp luật kinh tế 07/6
 Quản lý đô thị với sự tham gia CĐ 07/6
 Tin học chuyên ngành Kiến trúc 2 07/6
 Toán kỹ thuật 3 07/6
 Vật lý kiến trúc 2 07/6
 Máy Xây dựng 07/6 
 Bảo tồn trùng tu công trình kiến trúc 08/6
 Công trình thu trạm bơm 08/6
 Địa chất công trình 08/6
 Địa lý kinh tế và dân cư 08/6
 Hình học hoạ hình 08/6
 Kỹ thuật thi công 2 08/6
 Phương pháp thể hiện kiến trúc 08/6
 Quản lý đất đai đô thị 08/6
 Quản lý xây dựng công trình đô thị 08/6
 Tin học chuyên ngành Kiến trúc 1 08/6
 Thiết kế đường cao tốc 08/6
 Vật liệu xây dựng 08/6
 Cấp thoát nước 11/6
 Đánh giá Môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường 11/6
 Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 11/6
 Kết cấu thép 2 11/6
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 11/6
 Pháp luật đại cương 11/6
 Quản lý nhà ở đô thị 11/6
 Thi công ngành nước 11/6  
 Thiết kế và thi công cầu BTCT 2 11/6
 Xử lý cấp nước 11/6
 Phương pháp số 12/6
 Thủy lực 1 12/6
 Kết cấu thép 1 12/6
 Kinh tế đô thị 12/6
 Kinh tế vi mô 12/6
 Lịch sử kiến trúc phương tây 12/6
 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng 12/6
 Vật lý A2 12/6
 Quản lý QHXD các điểm dân cư 13/6
 Sức bền vật liệu 2 13/6
 Cơ kết cấu 2 13/6
 Lịch sử đô thị 13/6
 Nhà cao tầng 13/6
 Nhiệt kỹ thuật xây dựng 13/6
 Thiết kế cầu thép 13/6
 Vẽ kỹ thuật 14/6
 Kết cấu BTCT 1 14/6
 Lịch sử Kiến trúc Việt Nam và Phương đông 14/6
 Quy hoạch nhóm nhà ở 14/6
 Cơ học kết cấu 1 15/6  
 Cơ lý thuyết 15/6
 Cấu tạo kiến trúc 1  15/6
 Điện kỹ thuật xây dựng 15/6
 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2 15/6
 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 15/6
 Quản lý tài chính công 15/6
Trình độ Đại học hệ liên thông
 Sức bền vật liệu 2 25/5  
 Tổ chức thi công 25/5
 Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường 26/5
 Quản lý dự án Xây dựng 26/5
 Thiết kế đường cao tốc 26/5
 Vật lí 2 26/5
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 27/5
 Đường đô thị và tổ chức giao thông  27/5
 Kỹ thuật thi công 2 27/5
 Tin học ứng dụng 27/5
 Toán 3 27/5
 Cơ lý thuyết 01/6
 Động lực học công trình 01/6
 Thiết kế đường ô tô 2 01/6
 Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa 02/6
 Thuỷ lực 1 02/6
 Cơ học đất 03/6
 Đường trên nền đất yếu 03/6
 Nền móng công trình 03/6
 Kết cấu thép 2 (lần 2) 09/6
Trình độ Cao đẳng
 Anh văn CN Xây dựng (đề 357) 04/6
 Anh văn CN Xây dựng (đề 485) 04/6
 Mạng lưới cấp nước 04/6
 Máy xây dựng 04/6
 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 04/6
 Toán kỹ thuật 2 04/6
 Cấu tạo kiến trúc 05/6
 Hoá đại cương 05/6
 Toán kỹ thuật 1 05/6
 Mạng lưới thoát nước 06/6
 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc nhà ở 06/6
 Thiết kế cầu BTCT 06/6
 Trắc đạc xây dựng 06/6
 Tổ chức thi công (XD) 08/6
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 08/6
 Thiết kế đường ô tô 08/6
 Kết cấu Bê tông cốt thép (GT) 11/6
Kết cấu Bê tông cốt thép (XD) 11/6
 Kết cấu công trình  11/6
 An toàn lao động 12/6
 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng  12/6
 Vật lý đại cương 12/6
 Kỹ thuật thi công (ngành Cấp thoát nước) 13/6
 Kỹ thuật thi công (ngành Xây dựng) 13/6
 Cấp thoát nước môi trường 13/6
 Dự toán (ngành Xây dựng) 13/6
 Xử lý nước thải 13/6
 Kết cấu thép 14/6
 Cơ lý thuyết 15/6
 Cơ học đất - nền móng 15/6
 Địa chất công trình 15/6 
 Điện kỹ thuật xây dựng 15/6
 NLCB Mác - Lênin 1 15/6

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn