Đáp án thi kết thúc học phần Lớp KN17D02-LA và KN17D03-ST
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp KN17D02-LA và KN17D03-ST
HÌnh học họa hình (KN17D02-LA) 17/3
HÌnh học họa hình (KN17D02-ST) 18/3
Toán kỹ thuật 1 18/3
Vật lý 1 17/3

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn