Đáp án thi kết thúc học phần Lớp KND03-ST, DT15D02-HG, KN17D02-LA

 
Môn thi Ngày thi
Tải về
Lớp KN17D03-ST
Cơ lý thuyết 55/2018
Công trình thu trạm bơm 4/5/2018
Hóa đại cương
4/5/2018
Lớp DT15D02-HG 
 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 1  5/5/2018
 Kinh tế đô thị  5/5/2018
 Kết cấu Bê tông cốt thép 1  6/5/2018
 KN17D02-LA
 Cơ lý thuyết 13/5/2018   
 Công trình thu trạm bơm 12/5/2018  
 Hóa đại cương 12/5/2018  

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn