ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY


 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1  Vật lý Kiến trúc 1 14/12/2020
2  Kiến trúc Nhiệt đới 15/12/2020
3  Cơ học Kết cấu 2 (XD19D01)  16/12/2020  
4  Cơ kết cấu 2 16/12/2020
5  Công nghệ SX Sạch hơn 16/12/2020
6  Chính sách Đô thị 16/12/2020
7  Địa chất Thủy văn 16/12/2020
8  Hóa nước Vi Sinh  16/12/2020
9  Kế toán Tài chính 3  16/12/2020
10  KT Xử lý Chất thải rắn  16/12/2020
11  Khai thác, Bảo dưỡng, Sửa chữa   16/12/2020
12  Mạng lưới Thoát nước   16/12/2020
13   Marketing Căn bản  16/12/2020
14  Nhà cao tầng 16/12/2020
15  Động lực học Công trình 16/12/2020
16  Kế toán Ngân hàng Thương mại 17/12/2020
17  KT Xử lý Nước thải Công nghiệp 17/12/2020
18  Lịch sử Đô thị 17/12/2020
19  Lịch sử Kiến trúc VN & PĐ 17/12/2020
20  Máy Xây dựng Cầu, Đường 17/12/2020
21  Quản lý Dự án 17/12/2020
22  Tư vấn Đầu tư XD 17/12/2020
23  Kế toán Quản trị 1 18/12/2020
24  Kiến trúc Nhập môn 18/12/2020  
25  Kinh tế Xây dựng 18/12/2020   
26  Nguyên lý TK Kiến trúc C. Nghiệp  18/12/2020  
27  Pháp luật trong Xây dựng  18/12/2020  
28  Quản lý ĐT với sự tham gia C. Đồng 18/12/2020   
29  Tài chính - Tiền tệ 18/12/2020   
30   Thi công Ngành nước 18/12/2020   
31   Kết Cấu BTCT 1 (GT18D01, GT19D01, KN18D01) 14/12/2020  
32  Cơ lý thuyết 15/12/2020   
33  Cơ lý thuyết (GT20D01) 15/12/2020  
34  Cơ học Kết cấu 2 (GT18D01, GT19D01) 16/12/2020  
35  Kế toán Chi phí 17/12/2020  
36  KT Xử lý Nước thải Công nghiệp 17/12/2020  
37  Kế toán Quản trị 1 18/12/2020  
38  Thủy văn 18/12/2020  
39   Cơ học đất 21/12/2020  
40  Cơ học đất (GT18D01, GT19D01) 21/12/2020   
41  Điện Kỹ thuật 21/12/2020   
42  Hệ thống Kỹ thuật Trong công trình 21/12/2020   
43  Kiểm toán Phần hành 21/12/2020  
44  Phân tích Kiến trúc 21/12/2020  
45  Tài chính Doanh nghiệp (KE20D01) 21/12/2020   
46   Xử lý Cấp nước 21/12/2020  
47  Hệ thống Kỹ thuật Công trình 22/12/2020   
48   Kết cấu Gạch - Đá 22/12/2020   
49  Kỹ thuật Thi công 1 22/12/2020   
50  Lịch sử Kiến trúc & Phát triển Đô thị 22/12/2020  
51  Lý thuyết Quy hoạch Đô thị 22/12/2020   
52  Mô hình hóa Môi trường 22/12/2020   
53  Nguyên lý TK Công trình Công cộng 22/12/2020   
54  Phân tích Hoạt động Kinh doanh 22/12/2020   
55  Quản lý Thông tin & Dữ liệu 22/12/2020   
56  Tổ chức Thi công (Ngành XD) 22/12/2020  
57  Cấp nước & Vệ sinh MTNT 23/12/2020   
58  Kế toán Tài chính 1 23/12/2020   
59  Nền móng (Ngành GT) 23/12/2020  
60  Nền móng Công trình 23/12/2020  
61  Phân tích Báo cáo Tài chính 23/12/2020   
62  Thi công (Ngành Kiến trúc) 23/12/2020  
63  Thủy lực 1 23/12/2020   
64  Vật liệu Ngành nước  23/12/2020  
65  Thiết kế Đường Ô tô 2 22/12/2020  
66  An toàn Môi trường Dầu khí 24/12/2020  
67  Kết cấu thép 2 24/12/2020  
68  Quản lý Đất đai Đô thị 24/12/2020  
69  Quản trị Tài chính 24/12/2020  
70  Sinh thái học và Bảo vệ Môi trường 24/12/2020  
71  Thiết kế và Thi công cầu BTCT 1  24/12/2020  
72  Thiết kế Đường cao tốc  24/12/2020  
73  Xã hội học Đô thị 24/12/2020  
74  Công trình Thu trạm bơm 24/12/2020  
75  Chuẩn mực Kế toán 25/12/2020   
76  Kế toán Quản trị 2  25/12/2020  
77  Quản lý Chất thải rắn 25/12/2020  
78  Quản lý Môi trường 25/12/2020  
79  Quy hoạch Chiến lược 25/12/2020  
80  Sức bền Vật liệu 1 25/12/2020  
81  Sức bền Vật liệu 2 (GT19D01) 25/12/2020  
82  Sức bền Vật liệu 2 25/12/2020   
83   Trắc địa 24/12/2020
84  Cấp thoát nước 28/12/2020
85  Cơ học Kết cấu 1 28/12/2020
86  Cơ lý thuyết (Cải thiện) 28/12/2020
87  Quản lý Quy hoạch Đô thị 28/12/2020
88  Quá trình Công nghệ MT 2 28/12/2020
89  Sức bền Vật liệu 28/12/2020
90  Vật liệu Xây dựng (Cầu đường) 28/12/2020
91  Kết cấu thép 1 29/12/2020
92  Nguyên lý Thống kê 29/12/2020
93  Cơ kết cấu 2 (cải thiện) 30/12/2020 
94  Địa chất công trình 30/12/2020
95  Kết cấu BTCT 2 30/12/2020 
96  Kỹ thuật thi công 2 31/12/2020 
97  Phương pháp số 31/12/2020
98  Hình học họa hình 04/01/2021
99  Hình học họa hình 04/01/2021   
100  Cơ lý thuyết (XD20) 06/01/2021  
101  Kiến trúc nhập môn 06/01/2021   


31/8/2018
07/01/2020
07/01/2020
1  Vật lý Kiến trúc 1 14/12/2020
2  Kiến trúc Nhiệt đới 15/12/2020
1  Vật lý Kiến trúc 1 14/12/2020
2  Kiến trúc Nhiệt đới 15/12/2020
1  Vật lý Kiến trúc 1 14/12/2020
2  Kiến trúc Nhiệt đới 15/12/2020
XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 115

   Số lượt truy cập: 17014929

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2023 - 2024
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
    
    Phòng Công tác Chính trị sinh viên
    Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
    
        Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kinh tế      
        Khoa Công nghệ      
        Khoa Khoa học Cơ bản  
    
        Khoa Lý luận chính trị    
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
        Trung tâm Tư vấn xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
    
        Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn