Đáp án kỳ thi KTHP HKII năm học 2018-2019

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019


Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
 Bảo tồn trùng tu công trình kiến trúc 03/06/2019
 Cấp thoát nước - XD 03/06/2019
 Cơ học kết cấu 1 03/06/2019
 Công trình thu - TB 03/06/2019
 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/06/2019
 Cấp thoát nước & VSMTNT 03/06/2019
 Hệ thống HTKT 2 03/06/2019
 Hóa kỹ thuật môi trường 2 03/06/2019
 Kế toán tài chính 2 03/06/2019
 Kỹ thuật thi công 2 03/06/2019
 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 03/06/2019
 Quá trình CN môi trường 2 03/06/2019
 Thiết kế và thi công cầu BTCT 2 03/06/2019
 Kết cấu thép 1  03/06/2019 
 Bản đồ địa chính và ĐKĐĐ 04/06/2019
 Địa lý kinh tế và dân cư 04/06/2019
 Hóa đại cương 04/06/2019
 Kết cấu gạch - đá 04/06/2019
 Kinh tế cơ sở 04/06/2019
 Lịch sử kiến trúc Việt Nam và Phương Đông 04/06/2019
 Lý thuyết quy hoạch đô thị 04/06/2019
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 04/06/2019
 Quản lý TH tài nguyên nước 04/06/2019
 Quản lý đất đai đô thị 04/06/2019
 Thiết kế đường cao tốc 04/06/2019
 Thủy lực 2 04/06/2019
 Vẽ kỹ thuật 04/06/2019
 Đường trên nền đất yếu 05/06/2019
 Hình học họa hình 05/06/2019
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 05/06/2019
 Phương pháp số 05/06/2019
 Tài chính công 05/06/2019
 Tài chính doanh nghiệp xây dựng 05/06/2019
 Tin học chuyên ngành Kiến trúc 2 05/06/2019
 Kết cấu bê tông cốt thép 2 05/06/2019 
 Kết cấu thép 2 05/06/2019
 Cơ lý thuyết (ĐHCQ) 06/06/2019
 Điện kỹ thuật xây dựng 06/06/2019
 Kết cấu công trình 2 06/06/2019
 Pháp luật đại cương 06/06/2019
 Tài chính đô thị 06/06/2019
 Thi công ngành Nước 06/06/2019
 Cơ học đất 06/06/2019
 Nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 06/06/2019
 Phương pháp thể hiện kiến trúc 06/06/2019
 QLĐT với sự tham gia cộng đồng 06/06/2019
 Thiết kế đường ô tô 2 06/06/2019
 Cơ kết cấu 2 06/06/2019  
 Trắc đạc xây dựng 06/06/2019
 Anh văn chuyên ngành Cấp thoát nước (135) 07/06/2019 
 Anh văn chuyên ngành Cấp thoát nước (213) 07/06/2019
 Anh văn chuyên ngành Xây dựng (128) 07/06/2019
 Anh văn chuyên ngành Xây dựng (230) 07/06/2019
 Địa chất công trình 07/06/2019
 Đường đô thị và tổ chức giao thông 07/06/2019
 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 07/06/2019
 Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo văn bản 07/06/2019
 Môi trường trong xây dựng 07/06/2019
 Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước 07/06/2019
 Thủy lực 1 07/06/2019
 Thủy văn môi trường 07/06/2019
 Tối ưu hóa và QHTT 07/06/2019
 Vật lý kiến trúc 2 07/06/2019
 Xã hội học đô thị 07/06/2019
 Dự toán 10/06/2019
 Hệ thống TT Địa lý 10/06/2019
 Kinh tế ngành nước 10/06/2019
 Lịch sử kiến trúc Phương tây 10/06/2019
 NLTK Công trình Công cộng 10/06/2019
 Quản lý QHXD điểm dân cư 10/06/2019
 Tài chính doanh nghiệp 10/06/2019
 Thị trường bất động sản 10/06/2019  
 Toán 2 10/06/2019
 Xử lý nước thải 10/06/2019
 Kết cấu BTCT 1 10/06/2019
 Sức bền vật liệu 2 10/06/2019
 Xác suất thống kê 10/06/2019
 Mạng lưới cấp nước 11/06/2019
 Máy xây dựng 11/06/2019
 Pháp luật đại cương 11/06/2019
 Pháp luật Kế toán 11/06/2019
 Pháp luật Xây dựng 11/06/2019
 Quản lý nhà ở đô thị 11/06/2019
 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 11/06/2019
 Tổ chức thi công 11/06/2019
 Tổ chức thi công (GT) 11/06/2019
 Vật lý 2 11/06/2019
 Nền móng công trình 11/06/2019
 Địa chất thủy văn 12/06/2019  
 Động lực học công trình 12/06/2019  
 Kinh tế đô thị 12/06/2019  
 Quản lý xây dựng công trình đô thị  12/06/2019  
 Quản lý dự án xây dựng 12/06/2019  
 Sức bền vật liệu 1  12/06/2019  
 Thiết kế Hình học đường Ô tô 12/06/2019  
 Vật lý 1 12/06/2019  
 Vật liệu Kiến trúc thiết kế Đô thị 12/06/2019  
 Nguyên lý kế toán 13/06/2019  
 Kinh tế Xây dựng 13/06/2019  
 Nhiệt kỹ thuật Xây dựng 13/06/2019
 Quản lý Công trình ngầm Đô thị 13/06/2019 
 Toán kinh tế 13/06/2019
 Vật liệu Xây dựng 13/06/2019
 Vi sinh vật kỹ thuật Môi trường 13/06/2019  
Đại học Liên thông
 Động lực học công trình 08/06/2019
 Pháp luật đại cương 08/06/2019
 Thủy lực 1 08/06/2019
 Thủy lực 2 08/06/2019
 Toán 1 08/06/2019
 Toán 3 08/06/2019
 Cơ kết cấu 2 09/06/2019
 Cơ lý thuyết 09/06/2019
 Hình học họa hình 09/06/2019
 Kỹ thuật Thi công 2 09/06/2019
 Vật lý 1 09/06/2019
 Vật lý 2 09/06/2019
 Hóa đại cương 15/06/2019
 Kết cấu thép 2 15/06/2019
 NLCB của Mac - Lê nin 1 15/06/2019
 Quản lý dự án 15/06/2019
 Sức bền vật liệu 2 15/06/2019
 Cơ học đất 16/06/2019
 Môi trường trong xây dựng 16/06/2019 
 Nền móng Công trình 16/06/2019   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn