Đáp án kỳ thi KTHP HKI năm học 2019-2020

Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
 Kinh tế đô thị 30/12/2019
 Mạng lưới thoát nước 30/12/2019
 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc công nghiệp 30/12/2019
 Nhà cao tầng 30/12/2019
 Phân tích hoạt động kinh doanh 30/12/2019
 Phân tích Kiến trúc 30/12/2019
 Quản lý môi trường 30/12/2019
 Sức bền vật liệu 1 30/12/2019
 Thiết kế và thi công cầu BTCT 2 30/12/2019
 Thuế 30/12/2019
 Tin học ứng dụng 30/12/2019
 Toán 1 30/12/2019
 Trắc đạc xây dựng 30/12/2019
 Anh văn chuyên ngành Xây dựng - 357 31/12/2019
 Anh văn chuyên ngành Xây dựng - 485 31/12/2019
 Cấu tạo kiến trúc 1 31/12/2019
 Hóa kỹ thuật môi trường 1 31/12/2019
 Kế toán tài chính 1 31/12/2019
 Kinh tế vĩ mô 31/12/2019
 Kỹ thuật thi công 1 31/12/2019
 Lịch sử đô thị 31/12/2019
 Thi công ngành Nước 31/12/2019
 Thiết kế cầu thép 31/12/2019
 Tin học chuyên ngành Kiến trúc 1 31/12/2019
 Vật liệu nước 31/12/2019
 AVCN Cấp nước 564 31/12/2019
 AVCN Cấp nước 643 31/12/2019
 AVCN Đô thị 568 31/12/2019
 AVCN Đô thị 641 31/12/2019
 AVCN Giao thông 584 31/12/2019
 AVCN Giao thông 637 31/12/2019
 AVCN Kiến trúc 135 31/12/2019
 AVCN Kiến trúc 213 31/12/2019
 Cơ kết cấu 2 02/01/2020
 Cơ lý  thuyết 02/01/2020
 Công trình thu trạm bơm 02/01/2020
 Kết cấu công trình 1 02/01/2020
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 02/01/2020
 Kiến trúc nhập môn 02/01/2020
 Marketing căn bản 02/01/2020
 Phương pháp số 02/01/2020
 Thiết kế đường cao 02/01/2020
 Tối ưu hóa và Quy hoạch tuyến tính 02/01/2020
 Tư tưởng HCM 02/01/2020
 Vật liệu Xây dựng 02/01/2020
 Kế toán Quản trị 1 02/01/2020 
 Kinh tế Xây dựng 02/01/2020  
 Cấp thoát nước công trình 03/01/2020
 Chuẩn mực kế toán 03/01/2020
 Địa chất công trình 03/01/2020
 Kết cấu BTCT 1 03/01/2020
 Kế toán Tài chính 03/01/2020
 Khai thác, Bảo dưỡng, Sửa chữa 03/01/2020
 Kinh tế Cơ sở 03/01/2020
 Luật tài nguyên nước 03/01/2020
 Nguyên lý thống kê 03/01/2020
 Kết cấu thép 2 03/01/2020
 Hệ thống Hạ tầng KTCT 03/01/2020  
 Cấu tạo Kiến trúc 2 06/01/2020
 Địa chất thủy văn 06/01/2020
 Động lực học Công trình 06/01/2020
 Kinh tế lượng 06/01/2020
 Quy hoạch chiến lược 06/01/2020
 Tài chính - tiền tệ 06/01/2020
 Thiết kế đường ô tô 2 06/01/2020
 Vật lý 1 06/01/2020
 Vật lý Kiến trúc 1 06/01/2020
 Xã hội học đô thị 06/01/2020
 Xử lý cấp nước 06/01/2020
 Lịch sử kiến trúc và phát triển đô thị 07/01/2020
 Nền móng công trình 07/01/2020
 Pháp luật đại cương 07/01/2020
 Quản lý đất đai đô thị 07/01/2020
 Toán 3 07/01/2020
 Tổ chức thi công (giao thông) 07/01/2020
 Hệ thống Hạ tầng KTCT 07/01/2020
  Quản trị Tài chính 07/01/2020
 
 Độc học môi trường 08/01/2020
 Đường lối CM của Đảng CSVN 08/01/2020  
 Máy xây dựng 08/01/2019
 Quản lý quy hoạch đô thị 08/01/2020
 Quan trắc môi trờng 08/01/2020
 Thanh toán quốc tế 08/01/2020
 Tổ chức thi công 08/01/2020
 Bảo tồn trùng tu công trình kiến trúc 10/01/2020
 Cơ kết cấu 1 10/01/2020
 Hình học họa hình 10/01/2020
 Mô hình hóa Môi trường 10/01/2020
 Quản lý Dự án 10/01/2020
 Quản lý xây dựng công trình đô thị 10/01/2020
 Thị trường chứng khoán 10/01/2020
 Thủy lực công trình 10/01/2020
 Hệ thống HTKT 1 10/01/2020
 Công nghệ sản xuất sạch hơn 13/01/2020
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 13/01/2020
 Những NLCB của Mac - Lênin 13/01/2020
 Quản lý thông tin dữ liệu 13/01/2020
 Sức bền vật liệu 2 13/01/2020
 Toán 2 13/01/2020
 Hóa đại cương 13/01/2020
 Cơ học đất 14/01/2020
 Điện kỹ thuật 14/01/2020
 Lý thuyết Quy hoạch đô thị 14/01/2020
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở 14/01/2020
 Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 14/01/2020
 

31/8/2018
07/01/2020
07/01/2020


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn