Đáp án kỳ thi KTHP HK3 - 2018-2019

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019


Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
 Cấu tạo kiến trúc 1 26/08/2019
 Cơ kết cấu 1 26/08/2019
 Cơ kết cấu 2 26/08/2019
 Cơ lý thuyết (ĐHCQ) 26/08/2019
 Cơ học đất 26/08/2019
 Địa chất công trình 26/08/2019
 Địa chất thủy văn 26/08/2019
 Động lực học công trình 26/08/2019
 Hệ thống kỹ thuật công trình 26/08/2019
 Lịch sử kiến trúc phương tây 26/08/2019
 Hình học họa hình 27/08/2019
 Kết cấu BTCT 1 27/08/2019
 Kết cấu công trình 2 27/08/2019
 Kết cấu gạch đá 27/08/2019
 Kết cấu thép 1 27/08/2019
 Kết cấu thép 2 27/08/2019
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 27/08/2019
 Kỹ thuật thi công 1 27/08/2019
 Lịch sử kiến trúc Việt Nam và Phương Đông 27/08/2019
 Sức bền vật liệu 2 27/08/2019
 Điện kỹ thuật xây dựng 28/08/2019
 Không gian khán phòng 28/08/2019
 Kỹ thuật thi công 2 28/08/2019
 Luật Xây dựng 28/08/2019
 Máy Xây dựng 28/08/2019
 Nhà cao tầng 28/08/2019
 Thủy lực 1 28/08/2019
 Tổ chức thi công 28/08/2019
Tư tưởng Hồ Chí Minh 28/08/2019
 Nền móng công trình  29/08/2019
 Pháp luật Đại cương 29/08/2019   
 Quản lý Dự án xây dựng 29/08/2019 
 Toán kỹ thuật 1  29/08/2019
 Trác đạc xây dựng  29/08/2019
 Vẽ kỹ thuật  29/08/2019
 Xã hội học Đô thị 29/08/2019 
 Kết cấu BTCT 2  30/08/2019
 Không gian nhịp lớn  29/08/2019
 Nguyên lý Thiết kế công trình  30/08/2019  
 Phân tích Kiến trúc  30/08/2019
 Phương pháp số  30/08/2019
 Sức bền Vật liệu 1  30/08/2019
 Thiết kế và Thi công Cầu BTCT 1  30/08/2019
 Toán 2  30/08/2019
 Toán 3 30/08/2019      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270) 3 825 903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn