Năng lực của Trung tâm Tư vấn Xây dựng Trường ĐHXD Miền Tây

Thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cùng với sự lớn mạnh của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, ngày 11 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã được Hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ năng lực Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở các tiêu chí về năng lực, nhân lực, các hợp đồng đã thực hiện, quy trình quản lý chất lượng, cơ sở vật chất của Trung Tâm. Sở Xây dựng đã đánh giá rất cao khả năng, năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của trung tâm và quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung Tâm các lĩnh vực hoạt động như sau:

Lĩnh vực hoạt động tư vấn

Kết quả xếp hạng

Khảo sát địa hình xây dựng công trình

Hạng II

Khảo sát địa chất xây dựng công trình

Hạng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng

Hạng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)

Hạng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế điện- cơ điện công trình

Hạng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông

Hạng III

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng

Hạng II

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước)

Hạng II

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện điện- cơ điện công trình

Hạng III

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông

Hạng III

Thiết kế quy hoạch Xây dựng

Hạng III


Với kết quả đạt được như trên, Trung tâm Tư vấn Xây dựng đã khẳng định được năng lực hoạt động của mình, chủ động đấu thầu, thực hiện các hợp đồng tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, xứng tầm là Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm vào công tác Khảo sát xây dựng, Quy hoạch xây dựng, Thiết kế, Giám sát xây dựng các công trình trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học với lao động sản xuất xứng tầm của ngôi Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.         
 


  Thiết kế quy hoạch
 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật 
         
 
  Khảo sát xây dựng
 Giám sát xây dựng
         
 
 Quản lý dự án
 Lập hồ sơ đấu thầu

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn