Đáp án Thi KTHP học kỳ I - năm học 2019-2020 - ĐH Liên thông

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG


Môn thi Ngày thi
Tải về
Đại học Liên thông 
 Toán 3 06/06
 Vật lý A2 06/06
 Cơ học đất  07/06  
 Cơ lý thuyết 13/06
 Thủy lực 1 13/06
 Sức bền vật liệu 2 14/06
 XD18D02-VL
 Máy Xây dựng 25/07
 Tư tưởng HCM  25/07
 Toán 3  26/07
 Cấu tạo kiến trúc  01/08
 Địa chất công trình   01/08
 Sức bền Vật liệu 1   02/08
GT18LTD01  
 Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa  01/08
 Thiết kế đường Ôtô 2 01/08
 Tổ chức thi công 02/08
 Đường đô thị và TCGT 08/08
 Thiết kế đường cao tốc 08/08 
 Đường trên nền đất yếu 09/08
XD18LTD01 
 Kết cấu thép 2 01/08
 Quản lý dự án 01/08
 Nền móng công trình 02/08
 Kỹ thuật thi công 2 08/08
 Động lực học công trình 09/0831/8/2018
07/01/2020
07/01/2020


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn