Đáp án Thi KTHP học kỳ II - năm học 2019-2020 - ĐHCQ

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY


Môn thi Ngày thi
Tải về
 Bản đồ Địa chính và ĐKĐĐ 10/08
 Kết cấu thép 2 10/08
 Kinh tế ngành nước 10/08  
 Kinh tế vĩ mô 10/08
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở 10/08
 Quản lý chất thải rắn 10/08
 Quản lý dự án 10/08
 Quản lý QHXD các điểm dân cư 10/08
 Tài chính doanh nghiệp xây dựng 10/08
 Thiết kế hình học đường ô tô 10/08
 Tổ chức thi công (Cầu, đường) 10/08
 Vẽ kỹ thuật 10/08
 Dự toán (ngành Xây dựng) 11/08
 Cơ học kết cấu 1 11/08
 Đường trên nền đất yếu 11/08
 Dự toán Cấp thoát nước 11/08
 Hệ thống kỹ thuật công trình 11/08 
 Hóa nước vi sinh 11/08
 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn 11/08
 Quản lý nhà ở đô thị 11/08
 Cơ học kết cấu 1 (lớp XD19D01) 11/8
 Địa chất công trình 12/08
 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 12/08
 Kết cấu BTCT2 12/08
 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng 12/08
 Phương pháp thể hiện kiến trúc 12/08
 Sinh thái học và bảo vệ môi trường 12/08
 Thiết kế và thi công cầu BTCT2 12/08
 Tổ chức thi công 12/08
 Cấu tạo kiến trúc 13/08
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất 13/08
 Cơ học đất 13/08
 Đánh giá MTCL và đánh giá TDMT 13/08
 Động lực học công trình 13/08
 Kết cấu BTCT1 13/08
 Lý thuyết quy hoạch đô thị 13/08
 Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi 13/08
 Quản lý chất thải nguy hại 13/08
 Anh văn chuyên ngành kế toán Test 05 13/08
 Anh văn chuyên ngành kế toán Test 06 13/08
 Anh văn chuyên ngành QLĐT & CT Test 03 13/08
 Anh văn chuyên ngành QLĐT & CT Test 04 13/08
 Kết cấu gạch đá 14/08
 Kế toán quản trị 2 14/08
 Kỹ thuật thi công 2 14/08
 Mạng lưới cấp nước 14/08
 Phân tích hoạt động kinh doanh 14/08
 Quản lý và Khai thác công trình CTN 14/08
 Quản lý tài nguyên và môi trường 14/08
 Thiết kế đường Ô tô 1 14/08
 Thủy văn môi trường 14/08
 Vật lý kiến trúc và thiết kế ĐT 14/08
 Điện kỹ thuật 17/08
 Kết cấu thép 1 17/08  
 Không gian nhịp lớn 17/08
 Sức bền vật liệu (CTN) 17/08  
 Sức bền vật liệu 1 (XD) 17/08
 Thị trường BĐS 17/08  
 Toán kinh tế 17/08
 Xử lý nước thải 17/08  
 Địa chất thủy văn 18/08
 Kiểm toán căn bản 18/08
 Kinh tế xây dựng 18/08
 Kỹ thuật thi công 1 18/08
 Lịch sử kiến trúc Việt Nam và Phương Đông 18/08
 Quản lý công trình ngầm đô thị 18/08
 Tài chính công 18/08
 Thủy lực 1 18/08
 Vi sinh vật kỹ thuật môi trường 18/08
 Anh văn chuyên ngành XD TEST 01 19/08
 Anh văn chuyên ngành XD TEST 02 19/08
 Kết cấu công trình 1 19/08
 Lịch sử mỹ thuật 19/08
 Môi trường trong Xây dựng 19/08
 Nguyên lý kế toán 19/08
 Nguyên lý kiến trúc DD&CN 19/08
 Pháp luật trong xây dựng 19/08
 Quản lý đô thị với sự tham gia của cộng đồng 19/08
 Quy hoạch bảo tồn di sản đô thị 19/08
 Sức bền Vật liệu 2 19/08
 Thủy văn 19/08
 Trắc đạc xây dựng 19/08
 Vật lý kiến trúc 2 19/08
 Cơ học kết cấu 2 20/08
 Kết cấu công trình 2 20/08
 Kinh tế đô thị 20/08
 Phương pháp số 20/08
 Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2 20/08
 Quá trình công nghệ môi trường 1 20/08
 Quy hoạch chiến lược 20/08
 Tài chính doanh nghiệp 20/08
 Vật liệu xây dựng 20/08
 Cấp thoát nước công trình 21/08
 Cấp thoát nước 21/08
 Cơ lý thuyết 21/08
 Đường đô thị và tổ chức giao thông 21/08
 Kế toán tài chính 2 21/08
 Máy xây dựng 21/08
 Nền móng công trình 21/08
 Tài chính đô thị 21/08
 Toán 3 21/08

31/8/2018
07/01/2020
07/01/2020


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn