Đáp án kỳ thi KTHP HK2 năm học 2016-2017
Môn thi Ngày thi
Tải về
Các lớp Đại Học
Động lực học công trình 05/06
Hóa nước vi sinh 05/06
Kỹ năng thuyết trình & soạn thảo văn bản 05/06
Lịch sử đô thị 05/06
Quản lý chất thải rắn 05/06
Vật liệu xây dựng 05/06
Cơ học đất 06/06
Địa lý kinh tế và dân cư 06/06
Lịch sử kiến trúc phương Tây 06/06
Mạng lưới cấp nước 06/06
Đồ án quy hoạch chung đô thị 06/06
Quy hoạch chiến lược 06/06
Tin học Chuyên ngành kiến trúc 1 06/06
Thủy văn 06/06
Địa chất công trình 06/06
An toàn lao động 07/06
Cấu tạo kiến trúc 07/06
Đường lối CM ĐCSVN 07/06
Phương pháp số trong cơ học 07/06
Quản lý nhà ở đô thị 07/06
Tin học chuyên ngành kiến trúc 2 07/06
Thủy lực 1 07/06
Thủy lực 2 07/06
Trắc địa 07/06
Vật lý kiến trúc 2 07/06
Kết cấu thép 1 08/06
Sức bền vật liệu 2 08/06
Kết cấu BTCT 2 08/06
  Cơ học kết cấu 2 08/06
 Vật lý A2 08/06
  Anh văn chuyên ngành CTN & MT 09/06
  Anh văn chuyên ngành QLDT 140 09/06
 Anh văn chuyên ngành QLDT 218 09/06
 Anh văn chuyên ngành XD 367 09/06  
 Anh văn chuyên ngành XD 476 09/06
 Cấp thoát nước 09/06
Kỹ thuật thi công 2 09/06
 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng 09/06
  Toán Kỹ thuật 3 09/06  
 Cơ lý thuyết 10/06
 Kết cấu thép 2 10/06
 Thủy lực 2 10/06
 Kỹ thuật thi công 2 11/06   
 Vật lý A2 11/06  
Cơ học kết cấu  1 12/06  
Kết cấu BTCT 1 12/06  
Phân tích kiến trúc  12/06  
Pháp luật trong xây dựng 12/06  
Máy xây dựng 13/06  
NNLCB CN Mac Lenin 2 13/06  
Vật liệu kiến trúc & thiết kế đô thị 13/06  
Bảo tồn trùng tu công trình kiến trúc 1406  
Cơ lý thuyết 14/06  
Giao thông đô thị 14/06  
Kết cấu công trình 2 14/06  
Mạng lưới thoát nước 14/06  
NNLCB CN Mac Lenin 1 14/06  
Vẽ kỹ thuật 14/06  
Kinh tế đô thị 15/06  
Thủy lực công trình 15/06  
Toán 2 15/06  
Địa chất thủy văn 15/06
Tài chính đô thị 15/06
Tổ chức thi công 15/06
Địa chất công trình 16/06
Động lực học công trình 16/06
Lý thuyết quy hoạch đô thị 16/06
Phương pháp thể hiện kiến trúc 16/06
Sức bền vật liệu 2 16/06
Cơ học đất 17/06
Kinh tế xây dựng 17/06
Nền móng công trình 17/06
Thủy văn 17/06
Cơ học kết cấu 2 18/06
Địa chất thủy văn 18/06
Quản lý dự án xây dựng 18/06
Thủy lực công trình 18/06
Các lớp Cao đẳng
Kết cấu thép 05/06
Kết cấu BTCT 05/06
Lịch sử kiến trúc VN & Phương đông 05/06
Nền móng & mô trụ cầu 05/06
Sức bền vật liệu 05/06
Địa chất công trình 06/06
Kỹ thuật thi công 06/06
Tổ chức thi công (XD) 06/06
Thủy lực 06/06
Trắc địa xây dựng 06/06
An toàn lao động 07/06
AVCN Kiến trúc (368) 07/06
AVCN Kiến trúc (473) 07/06
AVCN Xây dựng (216 & 140) 07/06
Vật liệu xây dựng 07/06
Cấp thoát nước & Môi trường 08/06
Dự toán công trình 08/06
Mạng lưới cấp nước 08/06
NLTK Công trình công cộng 08/06
Toán kỹ thuật 1 08/06
Toán kỹ thuật 2 08/06
 Cơ học đất - Nền móng 09/06
 Hóa đại cương 09/06
 Mạng lưới thoát nước 09/06
 Pháp luật trong xây dựng 09/06
 Anh văn chuyên ngành XD - 142 10/06
 Anh văn chuyên ngành XD - 219 10/06
Kinh tế xây dựng 11/06
Cấu tạo kiến trúc 12/06
Tư tưởng HCM 12/06
Cơ lý thuyết 13/06
NNL CN Mac Lenin 2 13/06
Cơ học kết cấu 13/06
Kiến trúc đương đại nước ngoài 14/06


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn