Đáp án kỳ thi KTHP HK3 năm học 2016-2017
Môn thi Ngày thi
Tải về
Bậc Đại học
Sức bền vật liệu 2 28/8
Địa chất công trình 28/8
Địa chất thủy văn 28/8
 Hóa đại cương 28/8
 Kết cấu BTCT 1 28/8
 Kết cấu thép 1 28/8
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 28/8
 Lịch sử kiến trúc phương Tây 28/8
 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở 28/8
 NLCB Mac Lenin 2 28/8
 Quản lý dự án 28/8
 Toán kỹ thuật 1 28/8
 Tổ chức thi công 28/8
Cơ học kết cấu 2 28/8
Kết cấu thép 2 29/8
Kiến trúc nhập môn 29/8
Kinh tế xây dựng 29/8
Pháp luật trong xây dựng 29/8
Phương pháp số trong cơ học 29/8
Thiết kế hình học đường oto 29/8
Cấp thoát nước XD 30/8
Cấu tạo kiến trúc 30/8
Cơ lý thuyết 30/8
Cơ học kết cấu 1 30/8
Động lực học công trình 30/8
Đường lối CM ĐCS VN 30/8
Không gian trưng bày 30/8
Sức bền vật liệu 30/8
Thị trường Bất động sản 30/8
Thủy lực công trình 30/8
Toán kỹ thuật 2 30/8
Anh văn chuyên ngành Kiến Trúc (142) 31/8
Anh văn chuyên ngành Kiến Trúc (888) 31/8
Anh văn chuyên ngành Xây dựng (217) 31/8
Anh văn chuyên ngành Xây dựng (730) 31/8
Hình học họa hình 31/8
Hóa nước vi sinh 31/8
Kết cấu gạch - đá - gỗ 31/8
Kỹ thuật thi công 2 31/8
Nền móng công trình 31/8
Tư tưởng Hồ Chí Minh 31/8
Trắc đạc Xây dựng 31/8
Vẽ kỹ thuật 31/8
Cơ học đất 01/9
Điện kỹ thuật 01/9
Kết cấu BTCT 2 01/9
Kỹ thuật thi công 1 01/9
Nguyên lý kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp 01/9
NNLCB CN Mac-Lenin 1 01/9
Sinh thái học & BVMT 01/9
Toán kỹ thuật 3 01/9
Bậc Cao đẳng
An toàn lao động 28/8
AVCN (456) 28/8
AVCN (910) 28/8
Cấu tạo kiến trúc 28/8
Cơ học đất - Nền móng 28/8
Kết cấu thép 28/8
Kinh tế xây dựng 28/8
Pháp luật đại cương 28/8
Toán kỹ thuật 1 28/8
Điện kỹ thuật 29/8
Dự toán 29/8
Hóa đại cương 29/8
Kết cấu công trình 1 29/8
Sức bền vật liệu 29/8
NLTK Kiến trúc 29/8
Vật lý đại cương 29/8
Máy Xây dựng 30/8
Cơ học kết cấu 30/8
Toán kỹ thuật 2 30/8
Tổ chức thi công 30/8
Tư tưởng HCM 30/8
Vẽ kỹ thuật 30/8
Cấp thoát nước & Môi trường 31/8
Cơ lý thuyết 31/8
Kỹ thuật thi công 31/8
Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/8
Trắc đạc Xây dựng 31/8
Đường lối CM ĐCSVN 01/09
Kết cấu BTCT 01/09


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn