ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2020-2021 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2020-2021
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY


 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 28/6/2021
2 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 28/6/2021
3 SỨC BỀN VẬT LIỆU 28/6/2021
4 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 205 29/6/2021
5 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 306 29/6/2021
6 CƠ HỌC ĐẤT (NGÀNH GIAO THÔNG)  29/6/2021
7 CƠ HỌC ĐẤT  29/6/2021
8 ĐIỆN KỸ THUẬT  29/6/2021
9 HÌNH HỌC HỌA HÌNH  29/6/2021
10 MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG  29/6/2021
11 CƠ KẾT CẤU 1  30/6/2021
12 LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY  30/6/2021
13 MÁY XÂY DỰNG  30/6/2021
14  XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ 01/7/2021
15 NỀN MÓNG 01/7/2021
16 THUẾ 01/7/2021
17 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 02/7/2021
18  KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI NƯỚC NGOÀI 02/7/2021
19 VẬT LIỆU XÂY DỰNG  02/7/2021


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn