ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY


 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1  An toàn lao động 26/04/2021
2  Cơ kết cấu 1 (CTN) 26/04/2021
3  Cơ kết cấu 1 26/04/2021
4  Hệ thống HTKT2 26/04/2021
5  Hệ thống Kỹ thuật CT (đề 1) 26/04/2021
6  Kết cấu BTCT 1 26/04/2021
7  Kết cấu BTCT 1 (XD) 26/04/2021
8  Kế toán ngân hàng 26/04/2021
9  Kế toán quản trị 2 26/04/2021
10  Quá trình công nghệ MT 2 26/04/2021
11  Tổ chức thi công (GT) 26/04/2021
12  Tổ chức thi công (XD) 26/04/2021
13  Thiết kế hình học đường ô tô 26/04/2021
14  Kết cấu BTCT (QLDT) 26/04/2021
15  Kiến trúc và văn hóa phương đông  26/04/2021
16  Nguyên lý thiết kế Kiến trúc C.Nghiệp 26/04/2021
17  Vật lý kiến trúc 2 26/04/2021
18  Cơ lý thuyết (Ngành Xây dựng) 27/04/2021
19  Công trình thu - Trạm bơm 27/04/2021
20  Đánh giá MT chiến lược & ĐG TĐMT 27/04/2021
21  Hình học họa hình 27/04/2021
22 Kết cấu BTCT 2 27/04/2021
23  Kế toán Quản trị 1 27/04/2021
24 Lịch sử Kiến trúc Phương tây 27/04/2021
25  Nguyên lý thiết kế Kiến trúc nhà ở 27/04/2021
26 Phân tích báo cao tài chính 27/04/2021
27 Quản lý chất thải nguy hại 27/04/2021
28  Quản lý môi trường biển 27/04/2021
29  Quản lý nhà ở Đô thị 27/04/2021
30  Quản lý tài nguyên Môi trường 27/04/2021
31 Thiết kế & thi công cầu BTCT 2 27/04/2021
32 Cơ lý thuyết (CTN)  27/04/2021  
33 Chuẩn mực Kế toán 28/04/2021
34 Địa chất công trình (XD) 28/04/2021
35 Địa chất công trình (CTN và GT) 28/04/2021
36 Động lực học công trình 28/04/2021
37 Lịch sử Mĩ thuật 28/04/2021
38  AVCN Cấp thoát nước - 481 28/04/2021
39 AVCN Cấp thoát nước - 605
28/04/2021
40 AVCN Giao thông - 001
28/04/2021
41  AVCN Giao thông - 002 28/04/2021
42  AVCN Xây dựng - 145 28/04/2021
43 AVCN Xây dựng - 512  28/04/2021
44 Kết cấu thép 2 28/04/2021
45 Môi trường trong Xây dựng 28/04/2021
46 Năng lượng tái tạo 28/04/2021
47 Tài chính công 28/04/2021
48 Thi công ngành nước - 001 28/04/2021
49 Điện kỹ thuật 29/04/2021
50 Kết cấu công trình 2 29/04/2021
51 Kết cấu Gạch - Đá 29/04/2021
52 Kế toán Tài chính 2 29/04/2021
53 Kinh tế Xây dựng 29/04/2021
54 Mạng lưới Cấp nước 29/04/2021
55 Nguyên lý Kế toán 29/04/2021
56 Quản lý ngầm Công trình Đô thị 29/04/2021
57 Tài chính Đô thị 29/04/2021
58 Thiết kế chế tạo Thiết bị MT 29/04/2021
59 Xử lý Nước thải 29/04/2021
60 Kinh tế Vĩ mô 04/05/2021
61 Sức bền Vật liệu 1 04/05/2021
62 Sức bền Vật liệu 04/05/2021
63 Tài chính DNXD 04/05/2021
64 Vật lý Kiến trúc 1 04/05/2021
65 AVCN - Kế toán - 005 04/05/2021
66 AVCN - Kế toán - 006 04/05/2021
67 AVCN - Kiến trúc - 003 04/05/2021
68 AVCN - Kiến trúc - 004
04/05/2021
69 AVCN - Kỹ thuật Môi trường - 398 04/05/2021
70 AVCN - Kỹ thuật Môi trường - 915
04/05/2021
71 AVCN - Quản lý Đô thị - 251 04/05/2021
72 AVCN - Quản lý Đô thị - 763
04/05/2021
73 Phương pháp số 04/05/2021
74 Kết cấu thép 1 (GT) 05/05/2021
75 Kết cấu thép (QLĐT) 05/05/2021
76 Kết cấu thép 1 05/05/2021
77 Kế toán Tài chính 1 05/05/2021
78 Kiểm toán 1 05/05/2021
79 Kiểm toán Phân hành 05/05/2021
80 Kinh tế Ngành nước 05/05/2021
81 Kỹ thuật thi công 2 05/05/2021
82 Ô nhiễm đất & KTPH 05/05/2021
83 Quản lý HT Hạ tầng Kỹ thuật 2 05/05/2021
84 Thủy lực 05/05/2021
85 Thủy văn 05/05/2021
86 Ứng dụng Gis trong QLMT 05/05/2021
87 Cơ kết cấu 2 06/05/2021
88 Kỹ thuật thi công 1 06/05/2021
89 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí & tiếng ồn 06/05/2021
90 Lý thuyết quy hoạch Đô thị 06/05/2021
91 Nguyên lý thống kê 06/05/2021
92 Sức bền vật liệu 2 06/05/2021
93 Thiết kế đường ô tô 1 06/05/2021
94 Thị trường Bất động sản 06/05/2021
95 Thuế 06/05/2021
96 Trắc địa 06/05/2021
97 Cơ học đất 07/05/2021
98 Máy Xây dựng Ngành nước 07/05/2021
99 Nền móng công trình cầu, đường 07/05/2021
100 Phân tích hệ thống Môi trường 07/05/2021
101 Pháp luật trong Xây dựng 07/05/2021
102 Quản lý XDCT Đô thị  07/05/2021
103 Thanh toán Quốc tế 07/05/2021
104 Nền móng công trình 07/05/2021
105 Xử lý Cấp nước 07/05/2021
106 Kết cấu thép 1 31/05/2021
107 Phương pháp số 01/06/2021
108 Trắc địa 01/06/2021
109 Cơ học kết cấu 2  02/06/2021
110 Nền móng công trình 02/06/2021


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn