Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán 2014

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2014


  1. Học tập, thực tập theo kế hoạch đến hết ngày 24/01/2014.

2. Nghỉ Tết Nguyên Đán 2014:
2.1 Đối với HSSV      : từ 25/01/2014 đến 17h00 ngày 09/02/2014.
2.2 Đối với Giảng viên: từ 25/01/2014 đến hết ngày      09/02/2014.

   Vĩnh Long, ngày 10 tháng 01 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. LÊ NGỌC CẨN


Đang online: 157

Số lượt truy cập: 4594676


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com