Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán 2014

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2014


  1. Học tập, thực tập theo kế hoạch đến hết ngày 24/01/2014.

2. Nghỉ Tết Nguyên Đán 2014:
2.1 Đối với HSSV      : từ 25/01/2014 đến 17h00 ngày 09/02/2014.
2.2 Đối với Giảng viên: từ 25/01/2014 đến hết ngày      09/02/2014.

   Vĩnh Long, ngày 10 tháng 01 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. LÊ NGỌC CẨN


Đang online: 121

Số lượt truy cập: 5887417