Chiến lược phát triển khoa học công nghệ (10/03/2017)


Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trở thành một trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) ngành Xây dựng có khả năng giải quyết các vấn đề về công nghệ xây dựng; vật liệu xây dựng; hạ tầng và phát triển đô thị; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và nguồn nhân lực.

Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế (10/03/2017)

 Tiếp cận và bắt kịp trình độ, chuẩn mực giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho Nhà trường.

1

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn