Meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Ngày 26/11/2016 tại quảng trường thành phố Vĩnh Long diễn ra lễ diễu hành, Mitting hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS  ngày 1 tháng 12.Quan cảnh lễ mitting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHXD Miền Tây, năm học 2015-2016.

Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHXD Miền Tây xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi và Mitting hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 1/12.
Đoàn trường ĐHXD Miền Tây tham gia lễ mitting

Lễ Mitting nhằm mục đích thông tin đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tác hại của căn bệnh HIV/AIDS, nâng cao hiểu biết về tác hại của HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên trong công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS.

Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV trong thanh thiếu niên để góp phần tăng tỷ lệ thanh thiếu niên hiểu biết và thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Sau buổi mitting, sinh viên trường ĐHXD Miền Tây cùng học sinh, sinh viên các trường trong địa bàn thành phố Vĩnh Long đã diễu hành qua các trục đường chính trong Thành phố để góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với căn bệnh này.


Đoàn xe diễu hành tại buổi lễ

BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn