Tham dự Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ năm 2017 - 2022
Căn cứ Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Vĩnh Long. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2017 UBND Tỉnh Vĩnh Long đã long trọng  tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Tỉnh Vĩnh Long Lần Thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 


Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có 15 thành viên tham dự với tư cách là đại biểu chính thức. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: điều lệ hội; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động; nghị quyết đại hội, đồng thời bầu ra Ban chấp hành, ban kiểm tra của Hội. Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Tỉnh Vĩnh Long ra đời với mục đích nhằm thúc đẩy hoạt động đối ngoại của tỉnh nhà ngày một mở rộng và góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, xã hội về các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực công, nông nghiệp, y tế, giáo dục…Đoàn đại biểu trường ĐHXD Miền Tây

Phòng NCKH&HTQT


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn