ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 KỸ THUẬT THI CÔNG 1 25/04/2022
2 NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 25/04/2022
3 VẬT LIỆU XÂY DỰNG 25/04/2022
4 XỬ LÝ NƯỚC CẤP 25/04/2022
5 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 26/04/2022
6 KẾT CẤU THÉP 1 26/04/2022
7 KẾT CẤU THÉP 2 26/04/2022
8 QL ĐÔ THỊ VỚI SỰ THAM GIA CỘNG ĐỒNG 26/04/2022
9 THỦY LỰC 2 26/04/2022
10 VI SINH VẬT KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 26/04/2022
11 CHUẨN BỊ KỸ THUẬT KHU ĐẤT XÂY DỰNG 27/04/2022

12 KIỂM TOÁN PHẦN HÀNH 27/04/2022
13 KỸ THUẬT THI CÔNG 2 27/04/2022
14 PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG 27/04/2022
15 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BIỂN 27/04/2022
16  MÁY XÂY DỰNG 28/04/2022 
17 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 28/04/2022
18 TỔ CHỨC THI CÔNG  28/04/2022
19 XỬ LÝ NƯỚC THẢI  28/04/2022  
20  ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 29/04/2022
21  ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 29/04/2022

22  GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 29/04/2022
23  ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 29/04/2022
24 VẬT LÝ KIẾN TRÚC 1 29/04/2022

29/04/2022


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn