Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 103

Số lượt truy cập: 5695083

Công tác thử áp lực đường ống cấp nước

CÔNG TÁC THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

Tất cả các đường ống đều phải thử áp lực trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Việc lựa chọn thử áp lực của từng đoạn ống hay tuyến ống là quan trọng, nó phụ thuộc vào chiều dài đoạn ống, tuyến ống muốn thử, lượng nước cung cấp để thử áp lực…


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn