CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 122

Số lượt truy cập: 4580969

Sự khác nhau trong việc sử dụng điện áp 110V và 220V giữa các nước trên thế giới? (21/06/2014)

   Các thiết bị điện - điện tử trên thị trường Việt Nam của chúng ta hiện nay thường sử dụng ở mức điện áp 220V. Thế nhưng các thiết bị điện xuất xứ từ Mỹ hoặc Nhật đều sử dụng điện áp 110V , các thiết bị điện này nếu sử dụng tại lưới điện tại VIệt Nam, chúng ta cần phải có bộ chuyển điện áp từ 220V xuống 110V.

Công tác thử áp lực đường ống cấp nước (10/06/2014)

   Tất cả các đường ống đều phải thử áp lực trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Việc lựa chọn thử áp lực của từng đoạn ống hay tuyến ống là quan trọng, nó phụ thuộc vào chiều dài đoạn ống, tuyến ống muốn thử, lượng nước cung cấp để thử áp lực…

Tiêu chuẩn Cấp - Thoát nước (22/05/2014)

 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIÊU CHUẨN CẤP - THOÁT NƯỚC

 
 Tiêu chuẩn Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình 

 
 Tiêu chuẩn Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài

 
 Tiêu chuẩn Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài (của công ty VIWASE)Tiêu chuẩn IEC trong thiết kế điện (09/04/2014)

Ngày nay hầu hết các đơn vị tư vấn thiết kế nói chung đã và đang áp dụng theo tiêu chuẩn Liên Xô cũ. Nước ta gia nhập vào WTO cũng có nghĩa là nền kinh kế - kỹ thuật hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Không chỉ bó hẹp ở trong nước hay khu vực Acean nói chung mà còn phải lan tỏa sang cả lĩnh vực quốc tế nữa ! Cho nên các tiêu chuẩn và chỉ tiêu thiết kế điện như cũ không phù hợp với tình hình hiện tại.

1

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com