Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 101

Số lượt truy cập: 5695048

Quy trình
  QUY TRÌNH TRÍCH YẾU
 Quy trình quản lý đề cương chi tiết môn học  Hướng dẫn các giảng viên lập Đề cương chi tiết môn học trong mỗi học kỳ
 Quy trình quản lý đề cương môn học  Hướng dẫn các tổ bộ môn lập Đề cương môn học.
 Quy trình quản lý hồ sơ dạy học  Hướng dẫn các giảng viên lập hồ sơ dạy học theo mỗi học kỳ
 Quy trình tổ chức dạy & học  Hướng dẫn việc tổ chức dạy học trong mỗi học kỳ

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn