CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 133

Số lượt truy cập: 4580993


KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG - ĐÔ THỊ

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 



TRƯỞNG KHOA

NCS. TRẦN THANH THẢO 




 TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG - ĐÔ THỊ


STT

Họ & Tên

Chức vụ

 Lãnh đạo khoa

1

   Trần Thanh Thảo

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Bích Thảo

Phó Trưởng khoa

3     Tạ Tuấn Anh  Thư ký khoa
 Bộ môn Cấp thoát nước

1

Đào Duy Khơi

Trưởng Bộ Môn

2
    Nguyễn Văn Chu Giảng viên

3

Giang Văn Tuyền

Giảng viên

4

Trịnh Đức An

Giảng viên

5     Trần Quang Nhật Giảng viên
6     Nguyễn Thống Giảng viên
 Bộ môn Môi trường 
1     Nguyễn Đạt Phương Trưởng Bộ Môn
2     Nguyễn Hữu Thành Giảng viên
3      Lê Minh Tân Giảng viên

4

Võ Thanh Nhân

Giảng viên

5

Trương Thúy Vân

Giảng viên

6     Nguyễn Ngọc Minh Thông Giảng viên
7     Ngô Đức Chân Giảng viên
 Bộ môn Cầu đường
1  Đinh Hoài Luân Trưởng Bộ Môn
2  Ngô Văn Thức Giảng viên
3  Võ Bá Huy Giảng viên
4  Trần Đình Thái Giảng viên
5  Đặng Thị Thu Hà Giảng viên
6  Trần Thị Mộng Thu Giảng viên
7  Phan Ngọc Tường Vy Giảng viên
8  Đặng Ngọc Lợi Giảng viên
9  Lê Văn Nam Giảng viên


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com