Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyCÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 158

Số lượt truy cập: 5887208

1. Chức năng:
Tổ chức giảng dạy theo kế hoạch của trường.
Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị.


2. Nhiệm vụ:
- Đề xuất tổ chức nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành hạ tầng đô thị.

- Xây dựng chương trình đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành hạ tầng đô thị; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, lập kế hoạch đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong khoa, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và cộng nghệ, liên kết với các công ty TNHH một thành viên cấp nước các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sát hạch tay nghề công nhân nhằm gắn đào tạo với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội

- Quản lý viên chức thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý nội dung phương pháp chất lượng đào tạo.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn