Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 105

Số lượt truy cập: 5695007

1. Chức năng:
Tổ chức giảng dạy theo kế hoạch của trường.
Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị.


2. Nhiệm vụ:
- Đề xuất tổ chức nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành hạ tầng đô thị.

- Xây dựng chương trình đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành hạ tầng đô thị; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, lập kế hoạch đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong khoa, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và cộng nghệ, liên kết với các công ty TNHH một thành viên cấp nước các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sát hạch tay nghề công nhân nhằm gắn đào tạo với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội

- Quản lý viên chức thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý nội dung phương pháp chất lượng đào tạo.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường 

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn