Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyCÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 130

Số lượt truy cập: 5887116

Chuyên đề: Đánh giá thực trạng và giải pháp giảm thiểu suy thoái nguồn nước ở Việt Nam (25/04/2016)

CHUYÊN ĐỀ:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU 
SUY THOÁI NGUỒN NƯỚC Ở VIỆT NAM


 
 

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Khoa KTHTDT (28/03/2014)

 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KHOA KT HẠ TẦNG – ĐÔ THỊ
Trần Thanh Thảo
(Trưởng Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị)
Trong xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị. 

Dạy chữ, dạy người, dạy nghề (15/03/2014)

 
DẠY CHỮ, DẠY NGƯỜI, DẠY NGHỀ
Trần Quang Nhật
(Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhiều năm qua, các hội nghị, hội thảo về đổi mới giáo dục đã cho thấy một khối lượng công việc hết sức to lớn, đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa, ưu tiên các vấn đề thực hiện để đạt mục tiêu cuối cùng là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Trong khối lượng công việc to lớn ấy, có một vấn đề rất cần được quan tâm và nhận thức đúng đó là quan niệm về "Dạy chữ, dạy người, dạy nghề" trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.

1


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn