CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 185

Số lượt truy cập: 4711595

Xâm nhập mặn và phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL

XÂM NHẬP MẶN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THẠC SĨ NGUYỄN HỮU THÀNH
GV Khoa KT Hạ tầng – Đô thị
Điện thoại: 0983.641223
Email:nguyenthanh171@gmail.com

TÓM TẮT
Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng phát triển nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam và là vùng có đóng góp lớn vào an ninh lương thực của thế giới nhưng hàng năm, vào mùa khô đều bị xâm nhập mặn với xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết này đề cập đến nguyên nhân, diễn biến và ảnh hưởng của xâm nhập mặn và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến việc phát triển nông nghiệp của vùng.

NỘI DUNG
>> Xem tại đây

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com