Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 105

Số lượt truy cập: 5697366

Xâm nhập mặn và phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL

XÂM NHẬP MẶN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THẠC SĨ NGUYỄN HỮU THÀNH
GV Khoa KT Hạ tầng – Đô thị
Điện thoại: 0983.641223
Email:nguyenthanh171@gmail.com

TÓM TẮT
Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng phát triển nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam và là vùng có đóng góp lớn vào an ninh lương thực của thế giới nhưng hàng năm, vào mùa khô đều bị xâm nhập mặn với xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết này đề cập đến nguyên nhân, diễn biến và ảnh hưởng của xâm nhập mặn và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến việc phát triển nông nghiệp của vùng.

NỘI DUNG
>> Xem tại đây

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn