Kế hoạch tham gia phần thi trực tuyến Hội thi Olympic Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH THAM GIA PHẦN THI TRỰC TUYẾN
 HỘI THI OLYMPIC MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỚI CHỦ ĐỀ “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG NĂM 2015”

 Nội dung
1. Đối tượng: Tất cả Đoàn viên thanh niên trong toàn trường.
2. Số lượng : Mỗi liên chi thành lập 01 đội. Mỗi đội tối thiểu 40SV.
3. Thời gian : 
- 16h00 ngày 18/03/2015: Liên chi D14.
- 16h00 ngày 19/03/2015: Liên chi D12.
- 17h00 ngày 19/03/2015: Liên chi C12, C13, C14.
- 10h00 ngày 20/03/2015: Liên chi D13.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn