Lịch thi đấu Hội thao Sinh viên tỉnh Vĩnh Long 2014
LỊCH THI ĐẤU
HỘI THAO SINH VIÊN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2014

 THỜI GIAN MÔN   BẢNG THI ĐẤU  ĐỊA ĐIỂM
Ngày 11/01/2014 
 7h30 Khai mạc
Trường ĐHXD
Miền Tây
 8h00  Kéo co Nam, Nữ 
 9h00  Bóng đá Nam A,B  Trận 1,2,3
Trung Tâm
TDTT tỉnh
 Bóng chuyền Nam A,B  Trận 1,2
Trường ĐHXD
Miền Tây
 Bóng chuyền Nữ
   Trận 1,2
 13h30  Bóng đá Nam A,B  Trận 4,5,6
Trung Tâm
TDTT tỉnh
 Bóng chuyền Nam A,B  Trận 3,BK
Trường ĐHXD
Miền Tây
 Bóng chuyền Nữ    Trận 3,4
Ngày 12/01/2014
 7h30  Bóng đá Nam A,B  Bán kết, chung kết
Trung Tâm
TDTT tỉnh
 Bóng chuyền Nam    Chung kết
Trường ĐHXD
Miền Tây
 Bóng chuyền Nữ    Trận 5,6
 11h00  Bế mạc  


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn