Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015

   
TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XD MIỀN TÂY
***
Số: - TB/ĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 3 năm 2015   
                 
THÔNG BÁO
Về việc tham gia Hội thi Olympic toàn quốc 
các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
“Ánh sáng soi đường” năm 2015

Kính gửi: Các đồng chí ĐVTN, HSSV trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Căn cứ Kế hoạch số 282-KH/TWĐTN-TNTH về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015, Ban chấp hành Đoàn trường thông báo đến các đồng chí đoàn viên, sinh viên về Hội thi như sau:

I. Nội dung thi:
- Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các lãnh tụ cách mạng phong trào công nhân trong và ngoài nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; kiến thức chung về xã hội, văn hóa Việt Nam; kiến thức chung về biển, đảo Việt Nam.
- Tình hình đất nước ta trong thời kỳ hội nhập và phát triển; thành tựu về kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Những vấn đề liên quan đến đoàn viên, sinh viên.

II. Đối tượng và thời gian dự thi:
1. Đối tượng dự thi: tất cả các đoàn viên, sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền tây.
2. Thời gian: từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2015

III. Hình thức thi:
1. Hình thức thi:

- Các thí sinh tham gia dự thi thực hiện đăng ký, truy cập và thực hiện bài thi trực tuyến tại địa chỉ http://www.anhsangsoiduong.cpvm.vn
- Tổng cộng có 07 tuần thi, mỗi tuần thi bắt đầu từ 09h00 ngày chủ nhật, kết thúc vào lúc 16h00 ngày thứ bảy của tuần kế tiếp. Tuần đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/3/2015 (chủ nhật), tuần cuối cùng kết thúc vào ngày 17/4/2015 (thứ bảy). Mỗi thí sinh được phép dự thi tối đa 03 lần trong 01 tuần, điểm cao nhất trong 03 lần dự thi sẽ là điểm để xếp hạng, trao giải tuần. Kết quả hàng tuần được công bố vào ngày thứ ba của tuần kế tiếp. Sau 07 tuần thi, 100 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất (điểm cộng của 07 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết xếp hạng trực tuyến vào ngày 10/5/2015 (chủ nhật).
- Bài thi mỗi tuần gồm 02 vòng thi:
+ Vòng 1: thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi; mỗi câu hỏi trong thời gian 30 giây; trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án được 0 điểm. Trả lời hết 30 câu sẽ chuyển sang vòng 2.
+ Vòng 2: thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; mỗi câu hỏi trả lời trong 30 giây; trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm, không đưa ra đáp án không bị trừ điểm và được quyền trả lời câu hỏi kế tiếp. Điểm bắt đầu vòng 2 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 1.
- Thời gian được tính từ lúc người chơi bắt đầu cho đến khi kết thúc vòng 2. Nếu điểm số bằng 0, phần thi sẽ dừng lại. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất cứ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng.
- Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của trang wed để trao giải thưởng hàng tuần và trao giải thưởng toàn quốc.
2. Những quy định chung
- Thí sinh có quyền tham gia vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.
- Nghiêm cấm việc mời người khác thi hộ, nếu bị phát hiện sẽ hủy kết quả thi.
- Trường hợp mất kết nối:
+ Thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet.
+ Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc thiết bị tham gia dự thi.

IV. Cơ cấu giải thưởng:
Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:
- Giải thưởng tuần:
+ 01 giải Nhất trị giá 500.000đ.
+ 02 giải Nhì trị giá 300.000đ.
+ 03 giải Ba trị giá 150.000đ.
- Giải toàn quốc:
+ 01 giải Nhất trị giá 7.000.000đ và 01 chuyến du lịch về nguồn.
+ 02 giải Nhì trị giá 4.000.000đ.
+ 03 giải Ba trị giá 2.000.000đ.
+ 05 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000đ.
Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giải thưởng dành cho trường có đông sinh viên tham dự Hội thi nhất, trị giá 10.000.000đ.
Giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có đông sinh viên dự thi nhất, trị giá 10.000.000đ.
Đề nghị các đoàn viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này. Nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban chấp hành Đoàn trường để giải quyết kịp thời.

 
 TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sau


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn