Đang online: 252

Số lượt truy cập: 5890615

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc - Đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - đạt giải nhất Hội thi Báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy Khối

 Thực hiện theo Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Kế hoạch số 71-KH/ĐUK ngày 22/12/2017 tổ chức Hội thi báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy khối. 

Hội thi Báo công dâng Bác năm 2018  cấp Đảng ủy khối diễn ra vào ngày 17/4/2018 tại Hội trường Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh.


ảnh: https://dukccq.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/journal_content/56_INSTANCE_mbvLRSJRdL5r/10180/300276

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc (bìa trái) - Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đạt giải nhất hội thi Báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy Khối

   Hội thi đã chọn 03 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất để tham gia hội thi Báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy Khối. Kết quả tập thể chi bộ cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc - Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đạt giải nhất hội thi. Đồng thời được Đảng ủy Khối đề cử tham gia hội thi báo công dâng Bác cấp tỉnh.

Tổng hợp: Thông Nguyễn
Theo: https://dukccq.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/journal_content/56_INSTANCE_mbvLRSJRdL5r/10180/300276