Đang online: 111

Số lượt truy cập: 5152828


CHI BỘ HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Lê Ngọc Cẩn  Bí thư đảng ủy
  2   Phạm Hồng Thái  UVBCH Đảng ủy - Bí thư
  3   Lưu Văn Vĩnh  Phó Bí thư
  4   Nguyễn Văn Trung  Chi ủy viên
  5   Nguyễn Viết Khánh  Đảng viên
  6   Phan Thị Thu Trang  Đảng viên
  7   Đặng Văn Tiến  Đảng viên
  8   Phan Tấn Thọ   Đảng viên
  9   Nguyễn Văn Sau  Đảng viên
  10   Đoàn Văn Đẹt  Đảng viên
  11   Nguyễn Thị Bình Yên  Đảng viên


CHI BỘ ĐÀO TẠO

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Văn Xuân  UVBCH Đảng ủy
  2   Huỳnh Quốc Huy  UBBCH Đảng ủy - Bí thư
  3   Nguyễn Văn Hoàn  Phó Bí thư
   4   Trương Công Hào  Chi ủy viên
  4   Dương Thanh Tòng  Đảng viên
  5   Đỗ Thị Ngọc Mai  Đảng viên
  6   Hồ Lê Thanh Phương  Đảng viên
  7   Nguyễn Kim Thảo  Đảng viên
  8   Trịnh Công Luận  Đảng viên
  9   Phạm Duy Quân  Đảng viên
   10   Trần Thị Hường  Đảng viên


CHI BỘ KHOA KIẾN TRÚC - HẠ TẦNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Trương Công Bằng  UVBCH Đảng ủy
  2   Nguyễn Thị Bích Thảo  Bí thư
  3   Nguyễn Thị Tâm Đan  Phó Bí thư
  4   Đinh Hoài Luân  Chi ủy viên
  5   Ngô Hồng Năng  Đảng viên
  7   Trần Thanh Thảo  Đảng viên
  9   Phạm Phi Phượng  Đảng viên
  10   Nguyễn Văn Chu  Đảng viên
  11   Ngô Văn Thức  Đảng viên
  12   Phan Ngọc Tường Vy  Đảng viên
  13   Hà Xuân Thanh Tâm  Đảng viên
  14   Võ Bá Huy  Đảng viên dự bị
  15   Nguyễn Thanh Xuân Yến  Đảng viên dự bị


CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Văn Chiếu  UVBCH Đảng ủy
  2   Đặng Hữu Lợi  UVBCH Đảng ủy - Bí thư
  3   Trương Quốc Khang  Phó Bí thư
  4   Phạm Hồng Hạnh  Chi ủy viên
  5   Lê Quốc Tiến  Đảng viên
  6   Lê Thanh Hòa  Đảng viên
  7   Lê Trọng Long  Đảng viên
  8   Nguyễn Hữu Nghĩa  Đảng viên
  9   Cao Văn Tuấn  Đảng viên
  10   Trần Thị Ngọc Hoa  Đảng viên
  11   Nguyễn Kinh Ngoan  Đảng viên
  12   Trương Văn Bằng  Đảng viên
  13   Trần Thị Mỹ Hạnh  Đảng viên
  14   Thạch Sôm Sô Hoách  Đảng viên
  15   Trương Mỹ Phẩm  Đảng viên
  16   Đặng Văn Hợi  Đảng viên
  17   Đinh Hoài Luân  Đảng viên
  18  Lâm Văn Ánh  Đảng viên
  19  Lâm Ngọc Quí  Đảng viên
  20  Nguyễn Văn Tri  Đảng viên


CHI BỘ KHOA CƠ BẢN - NGOẠI NGỮ

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
   1   Lê Tấn Truyền  Phó bí thư Đảng ủy
  2   Lương Hoàng Hên  Bí thư
  3   Nguyễn Minh Đức  Phó Bí thư
  4   Nguyễn Thị Kim Hiếu  Chi ủy viên
  5   Nguyễn Thị Anh Đào  Đảng viên
  6   Nguyễn Cao Phong  Đảng viên
  7   Nguyễn Văn Mười  Đảng viên
  8   Đặng Thị Dung  Đảng viên
  9   Lương Thị Ngọc Diễm  Đảng viên
  10   Nguyễn Quyết Thắng  Đảng viên
   11   Trương Thị Thanh Lam  Đảng viên


CHI BỘ KHOA CHÍNH TRỊ - KINH TẾ

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Hồng Hải  UVTV Đảng ủy
  2   Trịnh Thị Thanh Hương  UVBCH Đảng ủy
  3   Trương Thị Hồng Nga  Bí thư
  4  Nguyễn Thị Ngọc Thu  Phó Bí thư
  5  Nguyễn Chính Nghĩa  Chi ủy viên
  6   Nguyễn Thị Phượng  Đảng viên
  7   Nguyễn Thị Trang  Đảng viên
  8   Huỳnh Kim Thừa  Đảng viên
  9   Phan Ngọc Nhã  Đảng viên
  10   Nguyễn Thị Thúy Kiều  Đảng viên
  11    Nguyễn Tiến Dũng  Đảng viên
  12  Lý Thị Ngọc Sương  Đảng viên
  13  Dương Thị Kim Soa  Đảng viên
  14  Võ Thị Vân Na  Đảng viên


CHI BỘ QUẢN LÝ SINH VIÊN

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Lê Hiến Chương  UVBCH Đảng ủy
  2   Tô Mai Phong  Bí thư
  3   Nguyễn Quý Đông  Phó Bí thư
  4   Nguyễn Thị Hồng Cúc  Chi ủy viên
  5   Lê Đắc Hảo  Đảng viên
  6   Trương Hoàng Phiếu  Đảng viên
  7   Trương Công Hào  Đảng viên
  8   Nguyễn Công Luận  Đảng viên
  9   Nguyễn Công Bình  Đảng viên
  10   Võ Quốc Cường  Đảng viên
  11   Nguyễn Minh Thức  Đảng viên
  12   Nguyễn Công Danh  Đảng viên
  13   Nguyễn Hoàng Minh  Đảng viên
  14   Nguyễn Tấn Hoàng  Đảng viên
   15   Bùi Chí Hải  Đảng viên


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn