Đang online: 81

Số lượt truy cập: 5789644


CHI BỘ HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Văn Xuân  Bí thư Đảng ủy
  2   Phạm Hồng Thái  UVBCH Đảng ủy - Bí thư
  3   Lưu Văn Vĩnh  Phó Bí thư
  4   Nguyễn Văn Trung  Chi ủy viên
  5   Nguyễn Viết Khánh  Đảng viên
  6   Phan Thị Thu Trang  Đảng viên
  7   Đặng Văn Tiến  Đảng viên
  8   Phan Tấn Thọ   Đảng viên
  9   Đoàn Văn Đẹt  Đảng viên
  10   Võ Quốc Cường  Đảng viên
  11   Nguyễn Thị Bình Yên  Đảng viên
  12  Nguyễn Thành Được  Đảng viên
  13  Nguyễn Thị Mai Trang  Đảng viên
  14  Quách Thị Hồng  Đảng viên
  15  Phạm Duy   Đảng viên
  16  Đặng Thị Hoa Phượng  Đảng viên
  17  Nguyễn Công Danh  Đảng viên

CHI BỘ ĐÀO TẠO
  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Huỳnh Quốc Huy  UVBCH Đảng ủy - Bí thư
  2   Nguyễn Văn Hoàn  Phó Bí thư
  3   Trương Công Hào  Chi ủy viên
  4   Đỗ Thị Ngọc Mai  Đảng viên
  5   Dương Thanh Tòng  Đảng viên
  6   Huỳnh Phước Minh  Đảng viên
  7   Đặng Thị Dung  Đảng viên
  8   Nguyễn Cao Phong  UVBCH Đảng ủy
  9   Trịnh Công Luận  Đảng viên
  10   Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  Đảng viên
  11   Hồ Lê Thanh Phương  Đảng viên
  12   Nguyễn Kim Thảo  Đảng viên
  13   Hoàng Chí Hiếu  Đảng viên
  14   Phạm Duy Quân  Đảng viên
  15   Trần Thị Hường  Đảng viên
  16   Hà Xuân Thanh  Đảng viên
  17   Lương Phước Thuận  Đảng viên
  18   Trần Thị Hồng Nhung  Đảng viên
  19   Lê Thanh Tuấn  Đảng viên
   20   Lương Thị Ngọc Diễm  Đảng viên

CHI BỘ KHOA KIẾN TRÚC - HẠ TẦNG
  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Trương Công Bằng  UVBCH Đảng ủy
  2   Nguyễn Thị Bích Thảo  Bí thư
  3   Nguyễn Thị Tâm Đan  Phó Bí thư
  4   Đinh Hoài Luân  Chi ủy viên
  5   Ngô Hồng Năng  Đảng viên
  6   Trần Thanh Thảo  Đảng viên
  7   Nguyễn Đạt Phương  Đảng viên
  8   Nguyễn Văn Chu  Đảng viên
  9   Ngô Văn Thức  Đảng viên
  10   Phan Ngọc Tường Vy  Đảng viên
  11   Hà Xuân Thanh Tâm  Đảng viên
  12   Võ Bá Huy  Đảng viên
  13   Nguyễn Thanh Xuân Yến  Đảng viên 
  14   Võ Thị Lệ Thi  Đảng viên
  15  Trần Thị Thùy Trang  Đảng viên
  16  Đào Duy Khơi  Đảng viên

CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG
  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Văn Chiếu  UVBCH Đảng ủy
  2   Đặng Hữu Lợi  UVBCH Đảng ủy - Bí thư
  3   Trương Quốc Khang  Phó Bí thư
  4   Lâm Văn Ánh  Chi ủy viên
  5   Phạm Hồng Hạnh  Đảng viên
  6   Lê Quốc Tiến  Đảng viên
  7   Lê Trọng Long  Đảng viên
  8   Nguyễn Hữu Nghĩa  Đảng viên
  9   Cao Văn Tuấn  Đảng viên
  10   Trần Thị Ngọc Hoa  Đảng viên
  11   Nguyễn Kinh Ngoan  Đảng viên
  12   Trương Văn Bằng  Đảng viên
  13   Trần Thị Mỹ Hạnh  Đảng viên
  14   Thạch Sôm Sô Hoách  Đảng viên
  15   Trương Mỹ Phẩm  Đảng viên
  16   Đặng Văn Hợi  Đảng viên
  17   Lâm Ngọc Quí  Đảng viên
  18   Nguyễn Văn Tri  Đảng viên
  19   Lê Tiến Nghĩa  Đảng viên
  20   Lê Hoài Bảo  Đảng viên
  21   Phạm Quang Vĩnh  Đảng viên

CHI BỘ KHOA CƠ BẢN - NGOẠI NGỮ
  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
   1   Lê Tấn Truyền  Phó bí thư Đảng ủy
  2   Lương Hoàng Hên  Bí thư
  3   Nguyễn Minh Đức  Phó Bí thư
  4   Nguyễn Thị Kim Hiếu  Chi ủy viên
  5   Nguyễn Thị Anh Đào  Đảng viên
  6   Nguyễn Văn Mười  Đảng viên
  7   Nguyễn Quyết Thắng  Đảng viên
  8   Trương Thị Thanh Lam  Đảng viên
  9   Nguyễn Đình Cường  Đảng viên
  10   Hoàng Công Thiện  Đảng viên
  11   Huỳnh Minh Đáng  Đảng viên
  12   Lương Phước Toàn  Đảng viên

CHI BỘ KHOA CHÍNH TRỊ - KINH TẾ

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Hồng Hải  UVTV Đảng ủy
  2   Trịnh Thị Thanh Hương  UVBCH Đảng ủy
  3   Trương Thị Hồng Nga  Bí thư
  4   Nguyễn Thị Ngọc Thu  Phó Bí thư
  5   Nguyễn Chính Nghĩa  Chi ủy viên
  6   Nguyễn Thị Phượng  Đảng viên
  7   Nguyễn Thị Trang  Đảng viên
  8   Huỳnh Kim Thừa  Đảng viên
  9   Phan Ngọc Nhã  Đảng viên
  10   Nguyễn Thị Thúy Kiều  Đảng viên
  11    Nguyễn Tiến Dũng  Đảng viên
  12   Lý Thị Ngọc Sương  Đảng viên
  13   Dương Thị Kim Soa  Đảng viên
  14   Võ Thị Vân Na  Đảng viên
  15   Lê Phương Anh Võ  Đảng viên

CHI BỘ QUẢN LÝ SINH VIÊN
  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Lê Hiến Chương  UVBCH Đảng ủy
  2   Tô Mai Phong  Bí thư
  3   Nguyễn Quý Đông  Phó Bí thư
  4   Nguyễn Thị Hồng Cúc  Chi ủy viên
  5   Trương Hoàng Phiếu  Đảng viên
  6   Nguyễn Công Luận  Đảng viên
  7   Bùi Chí Hải  Đảng viên
  8   Nguyễn Tấn Hoàng  Đảng viên
  9   Nguyễn Văn Sau  Đảng viên
  10   Lê Thị Thu Hiền  Đảng viên
  11   Nguyễn Minh Giang  Đảng viên
  12   Hoàng Thị Yến Phương  Đảng viên
  13   Phạm Trung Dũng  Đảng viên
  14   Nguyễn Thị Ngọc Giàu  Đảng viên
  15   Trần Thị Minh Thùy  Đảng viên
  16   Nguyễn Bá Vy  Đảng viên
  17   Cao Trường Nhu Giang  Đảng viên
  18   Nguyễn Nhựt Tân  Đảng viên
  19   Nguyễn Quế Anh  Đảng viên

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn