Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Tư vấn tuyển sinh 2019

  TƯ VẤN TUYỂN SINH 2019


Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Tư vấn tuyển sinh: (0270) 3 825 903

- Phòng Quản lý Đào tạo: (0270) 3 839 768

- Email: tuyensinh@mtu.edu.vn

Gửi tin trực tuyến:  

Tổ công tác chuyên trách:  

 
TT  Họ và tên  Điện thoại  Email
1  HUỲNH QUỐC HUY 0918 534 355  huynhquochuy@mtu.edu.vn
2  NGUYỄN NGỌC MNH THÔNG 0939 712 127 nguyenngocminhthong@mtu.edu.vn
3  HUỲNH THỊ NGỌC THƠ 0988 897 176 huynhthingoctho@mtu.edu.vn 

Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 và Sau Đại học

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : (0270) 3 828 957

Email : ttdttx@mtu.edu.vn