Đang online: 32

Số lượt truy cập: 17201558

Ban chấp hành Đảng ủy trường ĐHXDMT
 
ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY


 

Đ/c NGUYỄN VĂN XUÂN
Bí thư Đảng ủy


Đ/c LÊ HIẾN CHƯƠNG
Phó Bí thư Đảng ủy 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG

1

 Nguyễn Văn Xuân
Bí thư Đảng ủy

2

 Lê Hiến Chương
Phó Bí thư Đảng ủy

3

 Lê Tấn Truyền
Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

4

 Trương Công Bằng Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

5

 Huỳnh Quốc Huy Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Bí thư chi bộ

6

 Phạm Hồng Thái Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư chi bộ

7

 Nguyễn Văn Trung
Ủy viên BCH Đảng bộ

8

 Lương Phước Toàn Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư chi b

9

 Nguyễn Thị Trang   Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

10

 Nguyễn Cao Phong Ủy viên BCH Đảng bộ

11

 Lương Hoàng Hên Ủy viên BCH Đảng bộ

12

 Lê Bảo Quốc Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư chi bộ

13

 Trương Thị Hồng Nga Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư chi b

14

 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư chi b

15

 Nguyễn Quý Đông Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư chi b

Thạch Sôm Sô Hoách
  Nguyễn Cao Phong
  Nguyễn Cao Phong
  Nguyễn Cao Phong


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn