Đang online: 138

Số lượt truy cập: 6659720

Ban chấp hành Đảng ủy trường ĐHXDMT
 
ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY


 

Đ/c NGUYỄN VĂN XUÂN
Bí thư Đảng ủy


Đ/c LÊ TẤN TRUYỀN
Phó Bí thư Đảng ủy 
 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Xuân
 Bí thư Đảng ủy
2 Lê Tấn Truyền  Phó Bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Hồng Hải   Ủy viên thường vụ Đảng ủy
4 Lê Hiến Chương   Đảng ủy viên
5 Nguyễn Văn Chiếu   Đảng ủy viên
6 Trương Công Bằng   Đảng ủy viên
7 Nguyễn Cao Phong   Đảng ủy viên
8 Huỳnh Quốc Huy   Đảng ủy viên
9 Trịnh Thị Thanh Hương   Đảng ủy viên
10 Phạm Hồng Thái   Đảng ủy viên   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn