Đang online: 112

Số lượt truy cập: 5152829

Ban chấp hành Đảng ủy trường ĐHXDMT
 
ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
TS. LÊ NGỌC CẨN


PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
LÊ TẤN TRUYỀN

 
   BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
 

STT

Họ & Tên

Chức vụ

 

1

Lê Ngọc Cẩn
 Bí thư Đảng ủy
  2 Lê Tấn Truyền  Phó Bí thư Đảng ủy
  3 Nguyễn Hồng Hải   Ủy viên thường vụ Đảng ủy
  4 Lê Hiến Chương   Đảng ủy viên
  5 Nguyễn Văn Chiếu   Đảng ủy viên
  6 Nguyễn Văn Xuân   Đảng ủy viên
  7 Trương Công Bằng   Đảng ủy viên
  8 Huỳnh Quốc Huy   Đảng ủy viên
  9 Trịnh Thị Thanh Hương   Đảng ủy viên
  10 Phạm Hồng Thái   Đảng ủy viên
  11 Đặng Hữu Lợi   Đảng ủy viên


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn