Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo trường với HSSV năm học 2014-2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP GỠ ĐỐI THOẠI
GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VỚI HSSV NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện Quy trình đánh giá sự thoả mãn của học sinh, sinh viên (HSSV) trong thời gian học và mục tiêu chất lượng năm học, Nhà trường lập kế hoạch việc tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo trường với HSSV năm học 2014-2015 như sau:

- Thời gian: 19h00, ngày 22/04/2015 (thứ 4)

- Địa điểm: Hội trường H3.1

- Thành phần tham dự:
+ Đại diện Đảng ủy, BGH nhà trường.
+ Trưởng, phó các đơn vị phòng, khoa và các đoàn thể trong Nhà trường.
+ Ban Đại diện lớp và HSSV (mỗi lớp chọn cử từ 8 đến 10 HSSV).

Phòng Công tác HSSV

Đang online: 109

Số lượt truy cập: 5887274