SỐ HIỆU  NGHỊ ĐỊNH TRÍCH YẾU
351/QĐ-ĐHXDMT   Quy định công tác học vụ theo tín chỉ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây   Ban hành Quy định Công tác Học vụ theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây ngày 09/09/2016
456/QĐ-ĐHXDMT  Quy định chế độ công tác Giáo viên, Giảng viên 
 Chế độ công tác giáo viên, giảng viên Trường ĐHXD Miền Tây ban hành ngày 11/11/2016
 
 50 /QĐ-ĐHXDMT  Quy định thời gian ra, vào tiết giảng  Ban hành kèm theo QĐ số 50 /QĐ-ĐHXDMT ngày 27 tháng 01 năm 2015
 194/QĐ-ĐHXDMT  Quy định tạm thời thực hiện đồ án tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy  Ban hành kèm theo quyết định số 194/QĐ-ĐHXDMT ngày 17/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn