Chức năng - Nhiệm vụ


1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của nhà trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo.

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đào tạo và xây dựng các Quy định, Quy trình về đào tạo.

2.3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình.

2.4. Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy.

2.5. Quản lý quá trình đào tạo và kết quả học tập của học sinh-sinh viên.

2.6. Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và cổng thông tin đào tạo.

2.7. Quản lý việc cấp phát Văn bằng, Chứng chỉ theo đúng quy định.

2.8. Thực hiện báo cáo kết quả đào tạo theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng cho các cơ quan cấp trên.

2.9. Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, xét lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh - sinh viên.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn