Nhân sự

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Địa chỉ liên hệ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 
Trưởng phòng
HUỲNH QUỐC HUY
 

 

Phó Trưởng phòng
ĐỖ THỊ NGỌC MAI
 

Phó Trưởng phòng
HUỲNH PHƯỚC MINH
 


STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Huỳnh Quốc Huy

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

3     Huỳnh Phước Minh Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ

4

Trần Thị Hường

Nhân viên

Thạc sĩ

5

Phạm Duy Quân

Nhân viên

Thạc sĩ

6

Trần Thị Hồng Nhung

Nhân viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Hoàng Phương

Nhân viên

Cao học

8     Nguyễn Ngọc Minh Thông   Nhân viên Thạc sĩ
9     Nguyễn Duy Quỳnh Nhân viên Thạc sĩ
10     Hà Xuân Thanh Nhân viên Cao học
11     Huỳnh Thị Ngọc Thơ
Nhân viên Thạc sĩTập thể Phòng Quản lý Đào tạo

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn