Nhân sự

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Địa chỉ liên hệ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 
TRƯỞNG PHÒNG
HUỲNH QUỐC HUY
 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ THỊ NGỌC MAI
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
HUỲNH PHƯỚC MINH
 

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Huỳnh Quốc Huy

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Đỗ Thị Ngọc Mai

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

3     Huỳnh Phước Minh Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ

4

Trần Thị Hường

Nhân viên

Thạc sĩ

5

Phạm Duy Quân

Nhân viên

Thạc sĩ

6

Trần Thị Hồng Nhung

Nhân viên

Cao học

7

Nguyễn Hoàng Phương

Nhân viên

Đại học

8     Nguyễn Ngọc Minh Thông   Nhân viên Thạc sĩ
9     Nguyễn Duy Quỳnh Nhân viên Thạc sĩ
10     Nguyễn Sơn Tùng Nhân viên Thạc sĩ
11     Huỳnh Thị Ngọc Thơ
Nhân viên Cao họcCopyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com