SỐ HIỆU

QUI CHẾ

TRÍCH YẾU

Mẫu 2A  Bản tóm tắt thành tích cá nhân   Đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

 Bảng đăng ký và chấm điểm thi đua


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn