PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

Email

1


Lê Tấn Truyền

Trưởng Phòng

Thạc sĩ
Xây Dựng

lttruyencmt@gmail.com 

 2
 
Nguyễn Văn Trung
Phó Trưởng Phòng
Thạc sĩ
Xây Dựng
nguyentrungxdmt@gmail.com 
 3


Nguyễn Thành Được
Nhân viên ĐH Quản trị
Văn phòng
thanhduocnguyen21@gmail.com 
 4


Nguyễn Thị Bình Yên
 Nhân viên  Cao học binhyen22191@gmail.com 
 5

Phạm Thị Huyền
Nhân viên CĐ Thư ký
văn phòng
huyenquynhdt@gmail.com 
 6
 
Nguyễn Doãn Độ
 Nhân viên
 Trung cấp
Xây Dựng
 
 7
 
Lê Trung Thành
Nhân viên 
 Trung cấp
Xây Dựng
 


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn