PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh LongSTT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

Email

1
Lê Tấn Truyền

Trưởng Phòng

Thạc sĩ Xây Dựng

lttruyencmt@gmail.com 

 2
 


Nguyễn Văn Trung

Phó Trưởng Phòng
Thạc sĩ Xây Dựng nguyentrungxdmt@gmail.com 
   


Huỳnh Phan Khánh Bình

Nhân viên   Thạc sĩ 
Khoa học Môi trường

huynhphankhanhbinh@mtu.edu.vn 
 3Nguyễn Thành Được

Nhân viên Cử nhân
 Quản trị Văn phòng
thanhduocnguyen21@gmail.com 
   


Lê Trí Thức

Nhân viên
Cử nhân Kế toán  letrithuc3006@gmail.com 
 5


Phạm Thị Huyền

Nhân viên Cử nhân
 Thư ký văn phòng
huyenquynhdt@gmail.com 
 6
 

Nguyễn Công Danh

 Nhân viên
 Kỹ sư Xây Dựng
nguyencongdanh.mtu@gmail.com    ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn