Vĩnh Long: Phát động cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp lần IV năm 2021

VĨNH LONG: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG VÀ
DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP LẦN IV NĂM 2021


Căn cứ Kế hoạch số 1261/KH-SKHĐT ngày 11/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long về việc “Tổ chức cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần IV năm 2021”.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần IV năm 2021, cụ thể các nội dung như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, ..., ưu tiên các ý tưởng, dự án có hướng thực hiện trên địa bàn Vĩnh Long.

- Chủ hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp được thành lập từ năm 2018 trở lại đây.

- Thí sinh đăng ký dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (không giới hạn thành viên, có trưởng nhóm và phân chia hợp lý vai trò từng thành viên).

2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV năm 2021 chia thành 02 nhóm, cụ thể như sau:

- Nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp”: dành cho các thí sinh có ý tưởng mới trong khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh.

Hình thức thi: gồm 2 phần thi là vòng sơ khảo và chung kết.

- Nhóm “Dự án khởi nghiệp”: dành cho các thí sinh có dự án khởi nghiệp đã triển khai và có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh; những doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng đã hoạt động từ năm 2018 trở lại đây.

Hình thức thi: gồm 2 phần thi là vòng sơ khảo và chung kết.

- Thời gian thực hiện:

a) Vòng sơ khảo

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 05/9/2021.

- Chấm thi: Ngày 15/9/2021.

- Tập huấn: Từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

- Hình thức thi: Thí sinh mô tả ý tưởng/dự án khởi nghiệp gửi về Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xét chọn những ý tưởng/dự án khởi nghiệp tốt nhất vào vòng chung kết.

- Hồ sơ dự thi: (1) Danh sách trích ngang thí sinh, (2) Bảng mô tả ý tưởng/dự án gửi bằng văn bản và bằng file word (file powerpoint) theo mẫu hồ sơ dự thi được đăng tải trên website:

http://www.skhdt.vinhlong.gov.vn  hoặc  www.tinhdoanvinhlong.gov.vn

b) Vòng chung kết

- Thời gian tổ chức: Ngày 15/10/2021.

- Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long.

- Hình thức thi: Thí sinh thuyết trình, phản biện bảo vệ ý tưởng dự thi trước Ban Giám khảo và thuyết phục các nhà đầu tư. Các thí sinh tham gia sẽ thuyết trình trong  thời gian 5 - 7 phút và phản biện với Ban Giám khảo, thuyết phục các nhà đầu tư (nếu có nhà đầu tư đặt vấn đề).

3. TIÊU CHUẨN Ý TƯỞNG/DỰ ÁN THAM GIA

- Mục đích, lý do thực hiện ý tưởng/dự án khởi nghiệp, phải có tính mới, độc đáo; sáng tạo; áp dụng công nghệ mới là ý tưởng/dự án đó chưa đạt bất kỳ giải thưởng chính (nhất, nhì, ba) trong những cuộc thi khởi nghiệp của các tổ chức khác được tổ chức trong 02 năm trước liền kề.

- Ý tưởng/dự án phải có tính mới, có thể phát triển thị trường hay có tính tăng trưởng bền vững, có ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo hợp lý, khả thi, mô hình kinh doanh sinh lợi nhuận và cách thức thực hiện và tính khả thi cao.

- Nêu chi tiết cách thức thực hiện dự án: Tính cần thiết của ý tưởng/dự án, có xây dựng phương án/kế hoạch kinh doanh, … Ước tính kết quả thực hiện dự án, dự tính được mức tài chính mời gọi đầu tư thực hiện dự án (nếu có nhu cầu), phương pháp, thời gian tổ chức thực hiện dự án, có kế hoạch quảng bá sản phẩm rõ ràng, kết quả tác động đến cộng đồng.

- Ý tưởng/dự án phải do chính thí sinh xây dựng (viết) và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của dự án/ý tưởng.

-  Nộp sản phẩm dự thi đúng thời gian và nội dung theo quy định.

- Ý tưởng/dự án tham gia thi bằng 02 hình thức viết (Trình bày nội dung chi tiết bằng file word và không quá 10 trang; Thi thuyết trình bằng file Power point).

- Thang điểm: có bảng chi tiết kèm theo.

4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Giải ý tưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích.

- Giải dự án: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích.

Kết quả cuộc thi giải nhất, nhì, ba và khuyến khích do Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long khen tặng.

5. QUYỀN LỢI THÍ SINH ĐẠT GIẢI

- Thí sinh đạt giải I, II, III được hỗ trợ tham gia cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2021 (Kèm theo kế hoạch cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL do VCCI Cần thơ tổ chức).

- Hỗ trợ tư vấn pháp lý, chi phí thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Hỗ trợ nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh Vĩnh Long.

- Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo sản phẩm mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp theo quy định của pháp luật về quảng cáo, với mức hỗ trợ tối đa không quá 02 lần/doanh nghiệp/năm, nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/lần.

6. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, tại 01 trong các điểm sau:

(1) Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (liên hệ: đ/c Lê Trần Khánh Phương, điện thoại: 0939.303.355; email: phuongmtuvl@gmail.com).

(2) Tỉnh đoàn Vĩnh Long, địa chỉ: Số 169, đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ: đ/c Văn Phước Duy, điện thoại: 0382458181; email: banthanhniennongthoncndt.vl@gmail.com).

(3) Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long, địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ: đ/c Nguyễn Trung Ngữ, điện thoại: 0985515111; email: ngunguyentrung@gmail.com).

Ngoài bìa thư ghi: “Hồ sơ tham gia Cuộc thi ý tưởng/dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV năm 2021”.

------------------------------------------------------------------

1.  KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI: <<Tải về>>

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI: <<Tải về>>

3. THAM KHẢO NĂM 2019: Bài dự thi: Ý tưởng: <<Tải về>>, Dự án: <<Tải về>>


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn