CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ DỊCH BỆNH COVID-19
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ DỊCH BỆNH COVID-19

Nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài xã hội. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về dịch bệnh COVID-19, cụ thể các nội dung sau:

1. Đối tượng tham gia

- Cán bộ, viên chức, người lao động,

- Đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet hoặc điện thoại thông minh. Người dự thi trả lời thông tin cá nhân, 30 câu hỏi thi trắc nghiệm, 01 câu hỏi phụ.

3 Cách thức dự thi

  Người dự thi truy cập vào địa chỉ: https://forms.gle/pzhncxs2YcnuGY1w8
  Hoặc dùng mã QR để truy cập, tham gia Cuộc thi:


Nội dung gồm có 3 phần:

- Phần I. Thông tin cá nhân người dự thi: Người dự thi điền đầy đủ, trung thực thông tin cá nhân: Họ tên, Đơn vị/lớp (ví dụ: TCHC, QLĐT, KXD, XD20D01, …), Số điện thoại liên hệ (Thông tin cá nhân người dự thi được bảo mật theo quy định).

- Phần II. Trả lời bộ câu hỏi tìm hiểu dịch bệnh COVID-19: Phần này có 30 câu hỏi. Người dự thi phải trả lời đầy đủ 30 câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra về kiến thức dịch bệnh COVID-19.

Mỗi câu hỏi có 04 đáp án. Người dự thi chọn 01 đáp án đúng nhất.

Người dự thi trả lời câu hỏi trực tiếp trên máy vi tính hoặc điện thoại thông minh bằng cách chọn vào ô  ở đầu câu trả lời đúng nhất.

- Phần III. Dự đoán số người tham gia Cuộc thi: Người dự thi điền số người tham gia Cuộc thi mà mình dự đoán.

4. Nội dung cuộc thi: Tìm hiểu về dịch bệnh COVID-19.

5. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Từ ngày 08/6/2021 đến ngày 22/6/2021: Tuyên tuyền, phổ biến thông tin và phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên. Tiếp nhận bài dự thi.

- Tháng 6/2021: Tổng kết, trao giải.

6. Cách xếp hạng

- Dựa vào số câu trả lời đúng, đáp án dự đoán số người tham gia cuộc thi và thời gian Ban Tổ chức nhận bài thi.

- Thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp lần lượt theo tiêu chí:

+ Số câu trả lời đúng nhiều nhất. Trong trường hợp có từ 02 bài dự thi trở lên có cùng số câu trả lời đúng thì căn cứ vào đáp án dự đoán: bài dự thi nào có đáp án dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất với số liệu thực tế từ Ban Tổ chức công bố thì được xếp hạng trên.

+ Trong trường hợp có từ 02 bài dự thi trở lên có đáp án dự đoán giống nhau thì căn cứ vào thời gian Ban Tổ chức nhận bài dự thi: bài dự thi nào được Ban Tổ chức nhận sớm hơn sẽ được xếp hạng trên.

7. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng bao gồm giấy khen của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và tiền thưởng như sau:

- 01 giải Nhất trị giá                  1.000.000   đồng/1 giải.

- 02 giải Nhì trị giá                       700.000   đồng/1 giải.

- 02 giải Ba trị giá                          500.000 đồng/1 giải.

- 04 giải Khuyến khích                  300.000 đồng/1 giải.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xem xét khen thưởng cho 02 tập thể tham gia Cuộc thi tích cực nhất, trị giá 500.000 đồng/1 giải.

8. Một số quy định chung

- Người dự thi chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

- Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác, trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu hỏi phụ của Ban Tổ chức.

- Thông tin liên hệ với Ban Tổ chức: Người dự thi có vấn đề cần trao đổi, vui lòng gửi thông tin về Ban Tổ chức, qua Văn phòng Đoàn – Hội sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

- Người dự thi theo dõi kết quả Cuộc thi trên trang thông tin điện tử Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (http://www.mtu.edu.vn/).


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn