Trường ĐHXD Miền Tây trong chương trình Nhịp sống Đồng bằng: "Đất Vĩnh khuyến học" (THVL)Trường ĐHXD Miền Tây trong chương trình Nhịp sống Đồng bằng: "Đất Vĩnh khuyến học" (THVL)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
TRONG CHƯƠNG TRÌNH NHỊP SỐNG ĐỒNG BẰNG: "ĐẤT VĨNH KHUYẾN HỌC" (THVL)