1.1. Chức năng
Tham mưu, tư vấn giúp Ban Giám hiệu về công tác Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phương thức quảng bá thông tin tuyển sinh của Nhà trường.