Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tham gia ngày Hội việc làm – giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY THAM GIA
NGÀY HỘI VIỆC LÀM – GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022


Ngày 08/5/2022, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) tham gia Ngày Hội Việc làm – Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2022 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Thông qua Ngày hội, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây giới thiệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường; các mô hình, sản phẩm của sinh viên MTU cũng như tư vấn, cung cấp thông tin tuyển sinh, các chế độ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm 2022 của Nhà trường đến học sinh và quý phụ huynh.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động:

Các mô hình, sản phẩm do sinh viên MTU thực hiện:

Mô hình in 3D
Mô hình Chùa Một Cột
Mô hình chòi nghỉ với kết cấu màng căng


Một số hoạt động khác của sinh viên MTU khi tham gia ngày hội:    


Tin: Ban TVTS&HN
Ảnh: Ban TVTS&HN tổng hợp hình ảnh