7. Liên hệ công tác
 Ban Tư vấn tuyển sinh và Hướng nghiệp
 * Tuyển sinh:
Điện thoại: (02703) 825 903
Zalo: 0914 79 23 80
Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
 * Hướng nghiệp:
Điện thoại: 02703 820 746
Zalo: 0797 66 02 77
Email: huongnghiep@mtu.edu.vn